Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


Grafik 3: Kadın-Erkek hastaların yaş dağılımı;

Çalışmaya alınan hastaların 43ünde yandaş hastalık kaydedilmiştir. Hastalarımızdan 4ü

diabetes mellitus, 39u hipertansiyon hastasıydı (Tablo 4). Hastalarımızdan 18inin sigara içme

alışkanlığı vardı.

Tablo 4: Yandaş Hastalıklar

Diabetes Mellitus

4

Hipertansiyon

39

TOPLAM

43

Hastalarımızın 79u kolelitiazis, 12si akut taşlı kolesistit, 4ü mekanik ikter, 5i bilier pankreatit endikasyonlarıyla opere edilmişlerdi (Tablo 5).

Tablo 5: Kolesistektomi Endikasyonları Kolelitiazis Akut Taşlı Kolesistit Mekanik İkter Bilier Pankreatit TOPLAM

79 12 4 5 100

2421. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pankreatit
akut
kolelitiazis
hastaların
kolesistit
bilier


21. SAYFA ICERIGI

Grafik 3: Kadın-Erkek hastaların yaş dağılımı;

Çalışmaya alınan hastaların 43ünde yandaş hastalık kaydedilmiştir. Hastalarımızdan 4ü

diabetes mellitus, 39u hipertansiyon hastasıydı (Tablo 4). Hastalarımızdan 18inin sigara içme

alışkanlığı vardı.

Tablo 4: Yandaş Hastalıklar

Diabetes Mellitus

4

Hipertansiyon

39

TOPLAM

43

Hastalarımızın 79u kolelitiazis, 12si akut taşlı kolesistit, 4ü mekanik ikter, 5i bilier pankreatit endikasyonlarıyla opere edilmişlerdi (Tablo 5).

Tablo 5: Kolesistektomi Endikasyonları Kolelitiazis Akut Taşlı Kolesistit Mekanik İkter Bilier Pankreatit TOPLAM

79 12 4 5 100

24single.php