Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


Çalışmaya alınan hastalarda, istatistik sonuçlarına göre (odds ratio=1,35) p>0.05 değeri elde edilerek, cinsiyetin sistik arter patolojileri üzerine etkisinin olmadığı bulundu.
Çalışmaya alınan hastaların 4ü diabetes mellitus hastası idi. Bu hastaların 2sinin (%50) sistik arterinde histopatolojik değişiklikler bulundu (Grafik 6).
Grafik 6: Diabetli hastalarda histopatolojik değişiklik görülme sıklığı

%50

%50

Var Yok

İstatistik sonuçlarına göre (odds ratio=5,86) p>0.05 sonucu elde edilerek, diabetes mellitus hastalığının sistik arterde histopatolojik değişiklik oluşması üzerine risk teşkil etmediği saptandı.
Hastaların 39u hipertansiyon hastası idi. Bunların 7sinin (%17.95) sistik arterinde histopatolojik değişiklikler bulundu (Grafik 7).

Grafik 7: Hipertansiyon hastalarında, sistik arterde histopatolojik değişiklik görülme sıklığı

%82.05

%17.95

Var Yok

2724. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

arter
görülme
değişiklik
sistik
histopatolojik
değişiklikler


24. SAYFA ICERIGI

Çalışmaya alınan hastalarda, istatistik sonuçlarına göre (odds ratio=1,35) p>0.05 değeri elde edilerek, cinsiyetin sistik arter patolojileri üzerine etkisinin olmadığı bulundu.
Çalışmaya alınan hastaların 4ü diabetes mellitus hastası idi. Bu hastaların 2sinin (%50) sistik arterinde histopatolojik değişiklikler bulundu (Grafik 6).
Grafik 6: Diabetli hastalarda histopatolojik değişiklik görülme sıklığı

%50

%50

Var Yok

İstatistik sonuçlarına göre (odds ratio=5,86) p>0.05 sonucu elde edilerek, diabetes mellitus hastalığının sistik arterde histopatolojik değişiklik oluşması üzerine risk teşkil etmediği saptandı.
Hastaların 39u hipertansiyon hastası idi. Bunların 7sinin (%17.95) sistik arterinde histopatolojik değişiklikler bulundu (Grafik 7).

Grafik 7: Hipertansiyon hastalarında, sistik arterde histopatolojik değişiklik görülme sıklığı

%82.05

%17.95

Var Yok

27single.php