Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


İstatistik sonuçlarına göre (odds ratio=27.67) p<0.01 sonucu elde edilerek hastaların sistik arterlerinde histopatolojik değişikliklerin varlığı ile bilier pankreatit tablosu arasında anlamlı ilişki bulundu. ÖRNEK PATOLOJİ RESİMLERİ Resim 1: Duktus sistikus ve sistik arter beraber görülmekte (H&E X 25) Media ve intima tabakasında dejenerasyon ve yoğun bir şekilde iltihap hücreleri görülmekte. Resim 2: Sistik arter görülmekte (H&E X50). Media ve intima tabakasında dejenerasyon ve yoğun bir şekilde iltihap hücreleri görülmekte 3027. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karotis aterosklerotik hastalığında duyarlı plak yapısının görüntülenmesinde manyetik rezonans görüntülemenin yeri - Sayfa 20
Resim 3: İnce başlıklı fibroaterom A) Movat pentogram boyası, B) Büyük büyütmede ince fibröz başlık altında yoğun iltihabi hücre infiltrasyonu, C) Makrofaj boyaması (1) 2. Erozyon Lümende trombüs ve kaybolan endotel ile karakterizedir. Daha çok koroner arterlerde görülmekte olup karotid arterlerde sık tanımlanan bir bulgu değildir. 3. Kalsifiye nodül Yoğun kalsifikasyon içeren katmanlar ve fib...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

intima
media
arter
hücreleri
yoğun
tabakasında


27. SAYFA ICERIGI

İstatistik sonuçlarına göre (odds ratio=27.67) p<0.01 sonucu elde edilerek hastaların sistik arterlerinde histopatolojik değişikliklerin varlığı ile bilier pankreatit tablosu arasında anlamlı ilişki bulundu. ÖRNEK PATOLOJİ RESİMLERİ Resim 1: Duktus sistikus ve sistik arter beraber görülmekte (H&E X 25) Media ve intima tabakasında dejenerasyon ve yoğun bir şekilde iltihap hücreleri görülmekte. Resim 2: Sistik arter görülmekte (H&E X50). Media ve intima tabakasında dejenerasyon ve yoğun bir şekilde iltihap hücreleri görülmekte 30single.php