Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi










































İÇİNDEKİLER ÖZET . 4 SUMMARY . 5 KISALTMALAR . 6 1. GİRİŞ . 7 2. GENEL BİLGİLER . 8
2.1. Safra Kesesi ve Yollarının Cerrahi Anatomisi: . 8 2.2. Kolelitiazis . 12 2.3. Akut Taşlı Kolesistit . 15 2.4. Bilier Pankreatit . 17 2.5. Koledok taşı ve mekanik ikter. 18 2.6. Ateroskleroz . 19 3. GEREÇ VE YÖNTEM . 22 4. BULGULAR . 23 5. TARTIŞMA . 34 6.SONUÇ . 36 KAYNAKLAR . 37 ÖZGEÇMİŞ.42
3



3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kümeleme ve genetik algoritma destekli yaklaşımlarla kapasite kısıtlı araç rotalama probleminin çözümü: perakende zincirinde uygulanması - Sayfa 89
77 23 3 7 7 6 8 3 7 5 6 9 24 3 5 3 8 8 3 8 4 5 8 25 3 6 4 8 7 4 4 3 4 3 26 4 8 8 7 8 4 9 4 8 9 27 4 8 6 8 8 8 4 5 4 9 28 5 6 3 8 6 5 5 4 3 8 29 6 7 3 7 4 6 5 3 6 3 30 3 8 8 4 7 3 5 5 7 9 31 3 9 3 7 7 3 4 4 8 4 32 4 3 4 7 9 4 8 3 4 3 33 5 7 3 9 4 5 6 5 4 4 34 6 3 4 5 5 6 7 4 3 6 35 7 4 3 8 3 7 4 9 8 8 36 6 9 4 9 7 6 9 8 4 8 37 7 5 3 5 3 7 4 3 6 7 38 8 6 4 4 3 3 7 9 3 3 39 9 4 3 6 4 8 8 9 4 7 40 3 ...
- Sayfa 57
Araneoidea 4 4 4 4 4 4 3 3 0 4 5 6 5 6 7 8 9 dictynoidea 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 5 6 5 6 7 8 9 austrochilidae 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 6 4 6 7 8 9 Paleocribellatae 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 6 6 7 8 9 gradungulidae 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 6 0 6 7 8 9 Hypochilidae 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 7 8 9 mygalomorphae 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0 8 9 Liphistiomorphae 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 0 9 Amblypygi 9 9 9...
Bir süpermarket zincirinde rotalama probleminin metasezgisel algoritmalar ile çözülmesi - Sayfa 110
97 23 5 5 9 8 6 6 4 9 6 7 3 7 7 6 8 3 7 5 6 9 7 24 3 6 9 5 7 8 4 7 3 4 3 5 3 8 8 3 8 4 5 8 3 25 5 7 8 6 8 9 9 3 3 3 3 6 4 8 7 4 4 3 4 3 4 26 5 8 7 7 9 8 9 8 7 5 4 8 8 7 8 4 9 4 8 9 8 27 3 9 6 4 3 6 4 8 3 8 4 8 6 8 8 8 4 5 4 9 6 28 5 9 5 5 3 9 7 7 3 9 5 6 3 8 6 5 5 4 3 8 3 29 5 6 4 6 3 7 3 5 4 9 6 7 3 7 4 6 5 3 6 3 3 30 3 7 5 3 4 7 3 5 3 6 3 8 8 4 7 3 5 5 7 9 8 31 5 5 6 3 4 7 8 5 7 9 3 9 3 7 7 3 4...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

giriş
taşı
içindekiler
sonuç
tartışma
bulgular


3. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER ÖZET . 4 SUMMARY . 5 KISALTMALAR . 6 1. GİRİŞ . 7 2. GENEL BİLGİLER . 8
2.1. Safra Kesesi ve Yollarının Cerrahi Anatomisi: . 8 2.2. Kolelitiazis . 12 2.3. Akut Taşlı Kolesistit . 15 2.4. Bilier Pankreatit . 17 2.5. Koledok taşı ve mekanik ikter. 18 2.6. Ateroskleroz . 19 3. GEREÇ VE YÖNTEM . 22 4. BULGULAR . 23 5. TARTIŞMA . 34 6.SONUÇ . 36 KAYNAKLAR . 37 ÖZGEÇMİŞ.42
3







single.php