Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


Biliyer pankreatit nedeni ile kolesistektomi yapılan olgularda ise, yine olgu sayısının azlığı istatistiksel yorumu zayıflatsa da, sistik arter patolojik değişiklikleri anlamlı bulundu (p<0,01; odds ratio=27.67). Bilier pankreatitli beş olgunun dördünde, sistik arterde histopatolojik değişiklere rastlanmıştır. Literatür taramasında; sistik arter patolojilerinin izole ya da yandaş klinikopatolojik/ demografik parametrelere referansla incelendiği veya biliyer patolojilerle sistik arter değişikliklerinin ilişkilerinin incelendiği çalışmaya/yayına rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızın olgu sayısının yetersiz olması, çalışmanın gücünü azaltsa da, biliyer pankreatitli olgularda sistik arter patolojilerinin anlamlı olarak sık görülüyor olması ilginçdir ve detaylandırılması gereken bir bulgudur. Bunun nedeni ise; bilier pankreatite bağlı safra yollarına ve pankreasa ait bölgesel enflamasyonun öncelikle neden olabileceğini düşünmekteyiz(70,71).Bu bölgede gelişen enflamatuar olayların geniş alana yayılması sonucu sistik arter etkilenmiş olabilir. Geniş serilerin incelenmesi ile bilier pankreatitli olgularda yeni sonuçlara ulaşmakta muhtemel olabilir. Yeni bir çalışmada, Hirotaka ve ark. (72) akut kolesistitli hastalarda safra kesesinin duvarında kan akım hızını değişikliklerini incelemişlerdir. İnflamasyonun derecesiyle orantılı olarak akut kolesistitli hastaların safra kesesinin duvarında hem kan akımını hem de damar sayısının arttığını göstermişlerdir. Yaptığımız çalışmada; kolelitiazisli, akut kolesistitli, mekanik ikter ve bilier pankreatitli hastalarda, sistik arterde histopatolojik olarak damar duvar yapısında inflamatuar değişikliklerinin olduğunu gösterdik. Ancak sadece biliyer pankreatit olgularında ilşki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 3431. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pankreatit
akut
yapılan
bilier
çalışmada
kolesistektomi


31. SAYFA ICERIGI

Biliyer pankreatit nedeni ile kolesistektomi yapılan olgularda ise, yine olgu sayısının azlığı istatistiksel yorumu zayıflatsa da, sistik arter patolojik değişiklikleri anlamlı bulundu (p<0,01; odds ratio=27.67). Bilier pankreatitli beş olgunun dördünde, sistik arterde histopatolojik değişiklere rastlanmıştır. Literatür taramasında; sistik arter patolojilerinin izole ya da yandaş klinikopatolojik/ demografik parametrelere referansla incelendiği veya biliyer patolojilerle sistik arter değişikliklerinin ilişkilerinin incelendiği çalışmaya/yayına rastlanmamıştır. Bizim çalışmamızın olgu sayısının yetersiz olması, çalışmanın gücünü azaltsa da, biliyer pankreatitli olgularda sistik arter patolojilerinin anlamlı olarak sık görülüyor olması ilginçdir ve detaylandırılması gereken bir bulgudur. Bunun nedeni ise; bilier pankreatite bağlı safra yollarına ve pankreasa ait bölgesel enflamasyonun öncelikle neden olabileceğini düşünmekteyiz(70,71).Bu bölgede gelişen enflamatuar olayların geniş alana yayılması sonucu sistik arter etkilenmiş olabilir. Geniş serilerin incelenmesi ile bilier pankreatitli olgularda yeni sonuçlara ulaşmakta muhtemel olabilir. Yeni bir çalışmada, Hirotaka ve ark. (72) akut kolesistitli hastalarda safra kesesinin duvarında kan akım hızını değişikliklerini incelemişlerdir. İnflamasyonun derecesiyle orantılı olarak akut kolesistitli hastaların safra kesesinin duvarında hem kan akımını hem de damar sayısının arttığını göstermişlerdir. Yaptığımız çalışmada; kolelitiazisli, akut kolesistitli, mekanik ikter ve bilier pankreatitli hastalarda, sistik arterde histopatolojik olarak damar duvar yapısında inflamatuar değişikliklerinin olduğunu gösterdik. Ancak sadece biliyer pankreatit olgularında ilşki istatistiksel olarak anlamlı bulundu. 34single.php