Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


ÖZET
Safra taşı hastalıkları; akut ve kronik kolesistit, bilier pankreatit ve koledok taşına bağlı oluşan mekanik ikter, vd; gastrointestinal sistemi etkileyen en yaygın patolojilerdirler.
Akut kolesistit safra kesesinin akut inflamasyonudur, nedeni Hartman poşuna veya sistik kanala oturmuş taştır. Bunun dışında kollajen hastalıkların vasküler yapıyı etkilediği durumlar, ciddi hipertansif, aterosklerotik vasküler hastalıklar ve sistik arterde tromboz diğer nedenlerdir. Safra kesesinin arteryel perfüzyonunu sağlayan sistik arter terminal bir arter olduğu için, bu arterde oluşabilecek patolojik değişikliklerin safra kesesi beslenmesini bozarak, başta kolesistit olmak üzere safra kesesi ile ilgili klinik tablolara yol açabileceği teorik düşüncesi ile bu çalışma planlandı.
Bu amaçla akut kolesistit ve farklı endikasyonlarla kolesistektomi yaptığımız 100 hastanın sistik arter örnekleri/segmentleri histopatolojik olarak incelendi. Farklı safra taşı hastalıkları nedeni ile kolesistektomi yapılan olguların sistik arterlerindeki histopatolojik değişikliklerin anlamlılığı, ayrıca bu histopatolojik değişiklikler ile yaş, cinsiyet, diabetes mellitus, sigara ve hipertansiyon gibi çeşitli risk faktörlerinin ilişkisi araştırıldı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde 20042006 yılları arasında kolelitiazis, akut ve kronik taşlı kolesistit, mekanik ikter ve bilier pankreatit nedeniyle opere ettiğimiz 100 hastanın sistik arterinden örnek alındı. Bu örnekler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Patoloji Laboratuvarında incelendi. 100 vakadan 16sında sistik arterde patolojik bulgulara rastlandı. Bu hastalara ait bir takım değişkenlerin dağılımı tanımlayıcı istatistikler ile ortaya konarken, aynı şekilde bu hastalara ait tanılar, cinsiyet, hipertansiyon, sigara öyküleri ve diabetes mellitus hastalığına ait insidans (odds ratio) lojistik regresyon analizi ile yapılmıştır.
Sonuç olarak, risk faktörlerinden cinsiyet, hipertansiyon, sigara öyküleri ve diabetes mellitusun ve kolesistektomi endikasyonlarından kolelitizis, akut ve kronik taşlı kolesistit, mekanik ikterin sistik arterde histopatolojik değişikliklerin görülmesi ile aralarında anlamlı ilişki olmadığı bulundu (p>0.05). Kolesistektomi endikasyonlarından bilier pankreatit tablosu ile hastaların sistik arterlerinde histopatolojik değişikliklerin varlığı arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.01). 44. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

akut
pankreatit
kolesistektomi
kolesistit
değişiklikler
patoloji


4. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Safra taşı hastalıkları; akut ve kronik kolesistit, bilier pankreatit ve koledok taşına bağlı oluşan mekanik ikter, vd; gastrointestinal sistemi etkileyen en yaygın patolojilerdirler.
Akut kolesistit safra kesesinin akut inflamasyonudur, nedeni Hartman poşuna veya sistik kanala oturmuş taştır. Bunun dışında kollajen hastalıkların vasküler yapıyı etkilediği durumlar, ciddi hipertansif, aterosklerotik vasküler hastalıklar ve sistik arterde tromboz diğer nedenlerdir. Safra kesesinin arteryel perfüzyonunu sağlayan sistik arter terminal bir arter olduğu için, bu arterde oluşabilecek patolojik değişikliklerin safra kesesi beslenmesini bozarak, başta kolesistit olmak üzere safra kesesi ile ilgili klinik tablolara yol açabileceği teorik düşüncesi ile bu çalışma planlandı.
Bu amaçla akut kolesistit ve farklı endikasyonlarla kolesistektomi yaptığımız 100 hastanın sistik arter örnekleri/segmentleri histopatolojik olarak incelendi. Farklı safra taşı hastalıkları nedeni ile kolesistektomi yapılan olguların sistik arterlerindeki histopatolojik değişikliklerin anlamlılığı, ayrıca bu histopatolojik değişiklikler ile yaş, cinsiyet, diabetes mellitus, sigara ve hipertansiyon gibi çeşitli risk faktörlerinin ilişkisi araştırıldı
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde 20042006 yılları arasında kolelitiazis, akut ve kronik taşlı kolesistit, mekanik ikter ve bilier pankreatit nedeniyle opere ettiğimiz 100 hastanın sistik arterinden örnek alındı. Bu örnekler Yüzüncü Yıl Üniversitesi Patoloji Laboratuvarında incelendi. 100 vakadan 16sında sistik arterde patolojik bulgulara rastlandı. Bu hastalara ait bir takım değişkenlerin dağılımı tanımlayıcı istatistikler ile ortaya konarken, aynı şekilde bu hastalara ait tanılar, cinsiyet, hipertansiyon, sigara öyküleri ve diabetes mellitus hastalığına ait insidans (odds ratio) lojistik regresyon analizi ile yapılmıştır.
Sonuç olarak, risk faktörlerinden cinsiyet, hipertansiyon, sigara öyküleri ve diabetes mellitusun ve kolesistektomi endikasyonlarından kolelitizis, akut ve kronik taşlı kolesistit, mekanik ikterin sistik arterde histopatolojik değişikliklerin görülmesi ile aralarında anlamlı ilişki olmadığı bulundu (p>0.05). Kolesistektomi endikasyonlarından bilier pankreatit tablosu ile hastaların sistik arterlerinde histopatolojik değişikliklerin varlığı arasında anlamlı ilişki bulundu (p<0.01). 4single.php