Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


KISALTMALAR MTBE: Metil tert-butil eter İv: intravenöz H&E: Hemotoksilen Eozin boyası ODDS: Gerçekleşme olasılığı (risk) GA: Güven Aralığı : lojistik regresyon katsayısı TPN: Total Parenteral Nütrisyon ADBG: Ayakta direkt batın grafisi
66. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


6. SAYFA ICERIGI

KISALTMALAR MTBE: Metil tert-butil eter İv: intravenöz H&E: Hemotoksilen Eozin boyası ODDS: Gerçekleşme olasılığı (risk) GA: Güven Aralığı : lojistik regresyon katsayısı TPN: Total Parenteral Nütrisyon ADBG: Ayakta direkt batın grafisi
6single.php