Farklı endikasyonlara göre kolesistektomi yapılan olgularda sistik arterlerin histopatolojik olarak incelenmesi


2-GENEL BİLGİLER
2.1. Safra Kesesi ve Yollarının Cerrahi Anatomisi: 2.1.1. Safra Kesesi Safra kesesi karaciğerin sağ ve sol loblarını birleştiren anatomik çizgi üzerinde kendi adıyla anılan fossa içerisinde sınırlandırılmış, armut şekilli bir organdır. Bu fossaya bağ dokusu ve damarlarla gevşek bir şekilde tutunur. Normal olarak posterior ve inferiorunda peritonla kaplıdır. Nadiren tamamı peritonla çevrili olarak kısa bir mezenter ile karaciğere bağlı olabilir. Hacmi 30-60 ml arasındadır. Infundibulum porta hepatise doğru uzanım gösteren, dar ve “S” şekilli kısmıdır. Duktus sistikusun ön tarafına adeta bir divertikül gibi taşar ve bu kısma “Hartman poşu” ismi verilir. Kese boynu spiral mukozal kıvrımlar içerir, bunlara “Heister valvleri” denir. Ayrıca safra kesesi boynu omental (epiploik) foramen için referans noktası özelliği de taşır. Safra kesesi duvarı düz kas ve bağ dokusundan oluşur. Mukozası ise kolesterol ve yağ globülleri içeren yüksek kolumnar epitelle çevrilidir. Safra kesesi boynu ve infundibulumda lokalize tubuloalveolar bezlerin globüler hücrelerinden lümene mukus sekresyonu olur (10). 2.1.2. İntrahepatik Safra Yolları Safra salgısı hepatositlerden, ince safra kanaliküllerine (Herring kanalları) bırakılır. Çok sayıda kanalikül birleşerek interlober duktusları oluştururlar. İnterlober duktuslar da göreceli olarak daha geniş sağ ve sol hepatik duktusları yaparlar. Sol hepatik duktus sağa nazaran daha uzun ve geniştir. Bunlar da porta hepatis düzeyinde birleşerek ana hepatik duktusu oluştururlar (11,12). 2.1.3. Ekstrahepatik Safra Yolları Ana hepatik duktus 34 cm uzunluktadır. Küçük omentum yaprakları arasından sağa ve inferiora doğru bir seyir göstererek, duktus sistikus ile bir açı oluşturarak birleşir ve koledoğu oluşturur (%75). Sistik kanal ile ana hepatik kanalın birleşim noktası varyasyonlar gösterebilir (%25) ve bu cerrahi açıdan önemlidir. Bazen duktus sistikus ana hepatik duktusa paralel olarak devam edebilir ve belirli bir uzunlukta ona yapışık olabilir. Nadiren duktus sistikus çok uzun olabilir ve hepatik duktus ile duodenum içerisinde birleşebilir. Diğer taraftan duktus sistikusun hiç olmadığı veya çok kısa olduğu olgular da vardır. Yine bazı olgularda sistik kanalın ana hepatik kanalın etrafında spiral tarzda uzandığı da bildirilmiştir (11,12).
88. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

İatrojenik safra yolu yaralanmalarında cerrahi tedavi - Sayfa 10
3. GENEL BİLGİLER 3.1. Safra Kesesi ve Yollarının Cerrahi Anatomisi: 3.1.1. Safra Kesesi Safra kesesi karaciğerin sağ ve sol loblarını birleştiren anatomik çizgi üzerinde kendi yatağı içine yerleşmiş (fossa vesica fella) safra depolayan bir organdır. Safra kesesi 7-10 cm uzunluğundadır, lümeni 30 -50 cc arasındadır Areolar dokular lenfatikler, ve küçük venler ile karaciğere bağlıdır. Posterior ...
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi kliniğinde uygulanan açık ve laparoskopik kolesistektomilerin karşılaştırılması - Sayfa 8
safra kesesi tamamen peritonla kaplı olabilmektedir. Bu durumda bir mezenter yardımıyla karaciğer yatağına asılı olmaktadır (8). Safra kesesi; fundus, korpus, infundibulum ve kollum olmak üzere dört anatomik bölüme ayrılmaktadır (8,9). Fundus: Karaciğerin alt kenarında olup tamamen peritonla kaplıdır. Bu kısım daha çok kas dokusundan oluşmaktadır. Dokuzuncu kıkırdak kaburga seviyesinde, rektusun...
Zencefil ekstresinin safra yolları bağlanarak oluşturulan karaciğer hasarında koruyucu etkileri - Sayfa 8
drene olur. Safra kanalikülleri yoluyla intralobüler duktuslara ve daha sonrada portal traktus içindeki büyük safra kanallarına dökülür.(43) 2-SAFRA YOLLARI ANATOMİSİ ve HİSTOLOJİSİ Ekstrahepatik safra pasajı, sağ ve sol hepatik kanallar, ana hepatik kanal, safra kesesi, sistik kanal ve koledoğu içerir (Şekil-2).(61) Safra kesesi, karaciğer‟in alt yüzünde sağ ve sol lobları ayıran olukta yerleşm...

8. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

safra
hepatik
sistik
duktus
porta
kesesi


8. SAYFA ICERIGI

2-GENEL BİLGİLER
2.1. Safra Kesesi ve Yollarının Cerrahi Anatomisi: 2.1.1. Safra Kesesi Safra kesesi karaciğerin sağ ve sol loblarını birleştiren anatomik çizgi üzerinde kendi adıyla anılan fossa içerisinde sınırlandırılmış, armut şekilli bir organdır. Bu fossaya bağ dokusu ve damarlarla gevşek bir şekilde tutunur. Normal olarak posterior ve inferiorunda peritonla kaplıdır. Nadiren tamamı peritonla çevrili olarak kısa bir mezenter ile karaciğere bağlı olabilir. Hacmi 30-60 ml arasındadır. Infundibulum porta hepatise doğru uzanım gösteren, dar ve “S” şekilli kısmıdır. Duktus sistikusun ön tarafına adeta bir divertikül gibi taşar ve bu kısma “Hartman poşu” ismi verilir. Kese boynu spiral mukozal kıvrımlar içerir, bunlara “Heister valvleri” denir. Ayrıca safra kesesi boynu omental (epiploik) foramen için referans noktası özelliği de taşır. Safra kesesi duvarı düz kas ve bağ dokusundan oluşur. Mukozası ise kolesterol ve yağ globülleri içeren yüksek kolumnar epitelle çevrilidir. Safra kesesi boynu ve infundibulumda lokalize tubuloalveolar bezlerin globüler hücrelerinden lümene mukus sekresyonu olur (10). 2.1.2. İntrahepatik Safra Yolları Safra salgısı hepatositlerden, ince safra kanaliküllerine (Herring kanalları) bırakılır. Çok sayıda kanalikül birleşerek interlober duktusları oluştururlar. İnterlober duktuslar da göreceli olarak daha geniş sağ ve sol hepatik duktusları yaparlar. Sol hepatik duktus sağa nazaran daha uzun ve geniştir. Bunlar da porta hepatis düzeyinde birleşerek ana hepatik duktusu oluştururlar (11,12). 2.1.3. Ekstrahepatik Safra Yolları Ana hepatik duktus 34 cm uzunluktadır. Küçük omentum yaprakları arasından sağa ve inferiora doğru bir seyir göstererek, duktus sistikus ile bir açı oluşturarak birleşir ve koledoğu oluşturur (%75). Sistik kanal ile ana hepatik kanalın birleşim noktası varyasyonlar gösterebilir (%25) ve bu cerrahi açıdan önemlidir. Bazen duktus sistikus ana hepatik duktusa paralel olarak devam edebilir ve belirli bir uzunlukta ona yapışık olabilir. Nadiren duktus sistikus çok uzun olabilir ve hepatik duktus ile duodenum içerisinde birleşebilir. Diğer taraftan duktus sistikusun hiç olmadığı veya çok kısa olduğu olgular da vardır. Yine bazı olgularda sistik kanalın ana hepatik kanalın etrafında spiral tarzda uzandığı da bildirilmiştir (11,12).
8single.php