T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
FARKLI FORMATLARDAKİ İÇERİKLERİN İNTERNET TABANLI ÖĞRETİMDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE KELİME ÖĞRENMESİ
ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dinçer Biçer
Zonguldak 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Anadolu liselerinde kullanılan yeni İngilizce öğretim programı ve ders kitapları hakkında öğretmen görüşlerinin belirlenmesi: Zonguldak ili örneği - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi ANADOLU LİSELERİNDE KULLANILAN YENİ İNGİLİZCE ÖĞRETİM PROGRAMI VE DERS KİTAPLARI HAKKINDA ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ: ZONGULDAK İLİ ÖRNEĞİ Sevda Aslantürk Zonguldak 2011 ...
Türkiye, Almanya, Kanada ortaöğretim matematik öğretim programlarının karşılaştırmalı değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi TÜRKİYE, ALMANYA, KANADA ORTAÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMLARININ KARŞILAŞTIRMALI DEĞERLENDİRİLMESİ İsmail Güzel Zonguldak 2010 ...
Teknolojinin eğitim öğretim faaliyetlerindeki rolü: Öğretmen adaylarının görüşleri - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi TEKNOLOJİNİN EĞİTİM-ÖĞRETİM FAALİYETLERİNDEKİ ROLÜ: ÖĞRETMEN ADAYLARININ GÖRÜŞLERİ Hacer Çil Zonguldak 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
lisans
yüksek
anabilim
öğretim
eğitim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
FARKLI FORMATLARDAKİ İÇERİKLERİN İNTERNET TABANLI ÖĞRETİMDE KULLANIMININ ÖĞRENCİLERİN İNGİLİZCE KELİME ÖĞRENMESİ
ÜZERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dinçer Biçer
Zonguldak 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php