T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ
FARKLI GELİŞİM EVRELERİNDE UYGULANAN KADMİYUMUN BUFO VIRIDIS LAURENTI, 1768
(SALIENTIA: BUFONIDAE) LARVALARININ BÜYÜME ve GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ayşe ÇETİN Biyoloji Anabilim Dalı
05.07.2012 Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sibel HAYRETDAĞ
ÇANAKKALE1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Farklı sulama seviyelerinin Çanakkale'de yetiştirilen yerel kavun populasyonunun (Hırsız kaçıran ) gelişimi ve verimi üzerine etkileri - Sayfa 1
T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ FARKLI SULAMA SEVİYELERİNİN ÇANAKKALE’DE YETİŞTİRİLEN YEREL KAVUN POPULASYONUN (HIRSIZ KAÇIRAN) GELİŞİMİ VE VERİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ H. Nihan ÇİFTCİ Bahçe Bitkileri Anabilim Dalı Tezin Sunulduğu Tarih:25.06.2013 Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Canan ÖZTOKAT KUZUCU ÇANAKKALE ...
Osmanlı İmparatorluğu'nun son döneminde insan hak ve özgürlüklerinin normatif gelişimi - Sayfa 1
T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BiLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİM DALI OSMANLI İMPARATORLUGU'NUN SON DÖNEMİNDE İNSAN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİNİN NORMATİF GELİŞİMİ YÜKSEK LiSANS TEZi Tez Danışmanı Yrd.Doç.Dr. Mukaddes ÇELiK Hazırlayan Metin KABAKÇIOGLU Çanakkale - 2000 ...
Tarihsel ve kültürel boyutlarıyla İran'da ulusçuluğun gelişimi ve uluslararası-bölgesel politikalara etkileri - Sayfa 1
T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ULUSLARARASI İLİŞKİLER ANABİLİM DALI TARİHSEL VE KÜLTÜREL BOYUTLARIYLA İRAN’DA ULUSÇULUĞUN GELİŞİMİ VE ULUSLARARASI-BÖLGESEL POLİTİKALARA ETKİLERİ Yüksek Lisans Tezi Hazırlayan Mahmut Abuzer ELMAS Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Mehmet Bülent ULUDAĞ Çanakkale – 2011 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çanakkale
üniversitesi
tezi
onsekiz
mart
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ
FARKLI GELİŞİM EVRELERİNDE UYGULANAN KADMİYUMUN BUFO VIRIDIS LAURENTI, 1768
(SALIENTIA: BUFONIDAE) LARVALARININ BÜYÜME ve GELİŞİMİ ÜZERİNE ETKİLERİ
Ayşe ÇETİN Biyoloji Anabilim Dalı
05.07.2012 Tez Danışmanı: Doç. Dr. Sibel HAYRETDAĞ
ÇANAKKALE

İlgili Kaynaklarsingle.php