Farklı hayvan türlerine ait çiğ etlerin SDS-PAGE yöntemiyle belirlenmesi üzerine bir araştırmaT.C. YUZUNCU YIL irNivERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTUSU GIDA MirHENDiSLiGi ANABiLiM DALI
FARKLI HAYVAN TURLERiNE AiT ~iG ETLERiN SDS-PAGE YONTEMiYLE BELiRLENMESi UZERiNE BiR ARA~TIRMA
Hazirlayan KamilEKiCi
,<' ' ,DO~TORA TEZi /S'_~~O{JUETUW m_TJI,@TL L-- .~,'- .dfASYON MJE~ Yonetici Prof. Dr. Nurhan AKYUZ VAN-19991. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YUZUNCU YIL irNivERSiTESi FEN BiLiMLERi ENSTiTUSU GIDA MirHENDiSLiGi ANABiLiM DALI
FARKLI HAYVAN TURLERiNE AiT ~iG ETLERiN SDS-PAGE YONTEMiYLE BELiRLENMESi UZERiNE BiR ARA~TIRMA
Hazirlayan KamilEKiCi
,<' ' ,DO~TORA TEZi /S'_~~O{JUETUW m_TJI,@TL L-- .~,'- .dfASYON MJE~ Yonetici Prof. Dr. Nurhan AKYUZ VAN-1999
single.php