97
yetiştiğinin kaydedildiğini belirtirken, bu yüksek oranın da Origanumun gen merkezinin Türkiye olduğunu gösterdiğini vurgulamıştır. Origanum türlerinin çiçeklenme öncesi hasat edilmesi ile carvacrol oranının daha yüksek bulunacağını, çiçekli bitkilerde ise -terpinene ve p-cymene oranının arttığını açıklarken, carvacrol ve thymol bakımından Origanum vulgare subsp. hirtum türünün zengin içeriğe sahip olduğunu aktarmıştır.
Karik vd. (2007) Origanum vulgare subsp. hirtum L uçucu yağınının kimyasal yapısını oluşturan beş bileşen yönünden yaptıkları değerlendirmede, % 0.46-10.7 -terpinene, % 2.60-16.1 p-cymene, % 0.02-1.18 linalool, % 0.24-82.3 thymol ve % 1.88-88.6 carvacrol olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca çalışmada, bazı populasyonları thymol tipi, bazı populasyonları da carvacrol tipi olarak belirlerken bazılarını da thymol-carvacrol tipi olarak değerlendirdiklerini kaydetmişlerdir. Ulaşılan sonuca göre araştırmacılar, Origanum vulgare subsp. hirtum L. bitkisinde; gerek tek bitki verimlerinde, gerekse bitkinin uçucu yağ miktarında ve uçucu yağın kimyasal komposizyonunda hem populasyonlar arası hem de populasyonlar içi değişimlerin mevcut olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer şekilde çalışmamızda da, tüm genotiplerin uçucu yağ bileşen komposizyonunda farklılıklar olmakla birlikte, genotiplerdeki uçucu yağ bileşenleri özellikle yıllara ve biçimlere göre de değişmektedir.
Skoula (1996)ya atfen Skoula and Kamenopoulos (1996), Origanum vulgare spp. hirtumun uçucu yağ bakımından zengin olduğunu, uçucu yağ oranının % 7ye kadar çıkabileceğini, uçucu yağda ana bileşenin % 75-95 ile carvacrol olduğunu, onu % 4-14 ile p-cymene, ve % 1-10 ile -terpinene bileşenlerinin izlediğini ifade etmişlerdir.
Yunanistanın çeşitli bölgelerinden sonbaharda toplanan Origanum vulgare bitkisinde, uçucu yağ bileşenlerinden -terpinene % 0.6 – 3.6, p-cymene % 17.3 51.3, thymol % 0.2 – 42.8 ve carvacrol % 1.7 – 69.6 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Yunanistanın kuzey bölgesinden toplanan bitkilerdeki uçucu yağlar, thymol oranı (% 30.3 – 42.8) bakımından zengin iken; güney bölgesinden toplanan bitkilerdeki uçucu yağlar carvacrol oranı (%57.4-69.6) bakımından zengin bulunmuştur (Kokkini, 1997).113. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Geliştirilmiş izmir kekiği (Origanum onites L.) klonlarının farklı ekolojik koşullarda bazı agronomik ve teknolojik özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 54
33 göre ilki en sık rastlanılan olmak üzere 6 ana bitki grubu tanımlanmı tır: 1) thymol zengini (> % 55) ve carvacrol açısından fakir (< % 6), 2) carvacrol zengini (> %50) thymol açısından fakir (<% 25), 3) thymol ve carvacrolün dengeli bulundu u (% 30-45), 4) -terpinene zengini (>% 45) thymolce fakir (<% 1) ve carvacrol (% 13-15), 5) carvacrol zengini (% 45-60) ve thymolce fakir (% 14-22) Kokki...

113. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

carvacrol
origanum
thymol
vulgare
uçucu
hirtum


113. SAYFA ICERIGI

97
yetiştiğinin kaydedildiğini belirtirken, bu yüksek oranın da Origanumun gen merkezinin Türkiye olduğunu gösterdiğini vurgulamıştır. Origanum türlerinin çiçeklenme öncesi hasat edilmesi ile carvacrol oranının daha yüksek bulunacağını, çiçekli bitkilerde ise -terpinene ve p-cymene oranının arttığını açıklarken, carvacrol ve thymol bakımından Origanum vulgare subsp. hirtum türünün zengin içeriğe sahip olduğunu aktarmıştır.
Karik vd. (2007) Origanum vulgare subsp. hirtum L uçucu yağınının kimyasal yapısını oluşturan beş bileşen yönünden yaptıkları değerlendirmede, % 0.46-10.7 -terpinene, % 2.60-16.1 p-cymene, % 0.02-1.18 linalool, % 0.24-82.3 thymol ve % 1.88-88.6 carvacrol olduğunu bildirmişlerdir. Ayrıca çalışmada, bazı populasyonları thymol tipi, bazı populasyonları da carvacrol tipi olarak belirlerken bazılarını da thymol-carvacrol tipi olarak değerlendirdiklerini kaydetmişlerdir. Ulaşılan sonuca göre araştırmacılar, Origanum vulgare subsp. hirtum L. bitkisinde; gerek tek bitki verimlerinde, gerekse bitkinin uçucu yağ miktarında ve uçucu yağın kimyasal komposizyonunda hem populasyonlar arası hem de populasyonlar içi değişimlerin mevcut olduğunu ifade etmişlerdir. Benzer şekilde çalışmamızda da, tüm genotiplerin uçucu yağ bileşen komposizyonunda farklılıklar olmakla birlikte, genotiplerdeki uçucu yağ bileşenleri özellikle yıllara ve biçimlere göre de değişmektedir.
Skoula (1996)ya atfen Skoula and Kamenopoulos (1996), Origanum vulgare spp. hirtumun uçucu yağ bakımından zengin olduğunu, uçucu yağ oranının % 7ye kadar çıkabileceğini, uçucu yağda ana bileşenin % 75-95 ile carvacrol olduğunu, onu % 4-14 ile p-cymene, ve % 1-10 ile -terpinene bileşenlerinin izlediğini ifade etmişlerdir.
Yunanistanın çeşitli bölgelerinden sonbaharda toplanan Origanum vulgare bitkisinde, uçucu yağ bileşenlerinden -terpinene % 0.6 – 3.6, p-cymene % 17.3 51.3, thymol % 0.2 – 42.8 ve carvacrol % 1.7 – 69.6 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca Yunanistanın kuzey bölgesinden toplanan bitkilerdeki uçucu yağlar, thymol oranı (% 30.3 – 42.8) bakımından zengin iken; güney bölgesinden toplanan bitkilerdeki uçucu yağlar carvacrol oranı (%57.4-69.6) bakımından zengin bulunmuştur (Kokkini, 1997).

İlgili Kaynaklarsingle.php