T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI METİL ESTER YAKITLARLA ÇALIŞAN BİR DİZEL MOTORUNDA SU BUHARI ENJEKSİYONUNUN PERFORMANSA VE NOx EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN TEORİK VE DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
TANER ÇOŞGUN DANIŞMANNURTEN BAYRAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DANIŞMAN PROF. DR. ADNAN PARLAK İSTANBUL, 2011DANIŞMAN
DOÇ. DR. SALİM YÜCE
İSTANBUL, 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Gemi pervane kesitlerine ait kavitasyon kovalarının sayısal hesabı - Sayfa 2
T.C.  YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ  FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ    GEMİ PERVANE KESİTLERİNE AİT KAVİTASYON   KOVALARININ SAYISAL HESABI    Serdar  SEBER  tarafından  hazırlanan  tez  çalışması  11.08.2011  tarihinde  aşağıdaki  jüri  tarafından  Yıldız  Teknik  Üniversitesi  Fen  Bilimleri  Enstitüsü  Gemi  İnşaatı  ve  Gemi  Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul e...
Uniform olmayan akımda çalışan gemi pervanelerinde tabaka kavitasyonunun incelenmesi - Sayfa 2
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UNİFORM OLMAYAN AKIMDA ÇALIŞAN GEMİ PERVANELERİNDE TABAKA KAVİTASYONUNUN İNCELENMESİ Elis PEHLİVANOĞLU tarafından hazırlanan tez çalışması 08.02.2012 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmi...
Gemi üretiminde iş akışlarında dar boğazların analizi ve çözüm önerileri - Sayfa 2
T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEMİ ÜRETİMİNDE İŞ AKIŞLARINDA DAR BOĞAZLARIN ANALİZİ VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ Serhat Hazar SAĞLAM tarafından hazırlanan tez çalışması 24.12.2012 tarihinde aşağıdaki jüri tarafından Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Anabilim Dalı’nda YÜKSEK LİSANS TEZİ olarak kabul edilmiştir. Tez Dan...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yıldız
tezi
gemi
inşaatı
anabilim
dalı


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DÜZLEMSEL HOMOTETİK HAREKETLER ALTINDAT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FARKLI METİL ESTER YAKITLARLA ÇALIŞAN BİR DİZEL MOTORUNDA SU BUHARI ENJEKSİYONUNUN PERFORMANSA VE NOx EMİSYONLARINA ETKİLERİNİN TEORİK VE DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
TANER ÇOŞGUN DANIŞMANNURTEN BAYRAK
YÜKSEK LİSANS TEZİ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
DANIŞMAN PROF. DR. ADNAN PARLAK İSTANBUL, 2011DANIŞMAN
DOÇ. DR. SALİM YÜCE
İSTANBUL, 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php