Fen bilgisi öğretmen adaylarının fizik, kimya ve biyoloji branşlarına karşı tutumlarının incelenmesi
70

55 Biyoloji dersi ile ilgilenmemde öğretim

( ) ( ) ( ) ()

elemanlarının kullandıkları yöntemler etkili

olmuştur.

56 Biyoloji problemlerini yanlış çözeceğimden

( ) ( ) ( ) ()

endişe duyarım

57 Biyoloji konusunda öğrencilerin soru

( ) ( ) ( ) ()

sormasından çekinirim

58 Biyoloji dersi hakkında konuşmak beni rahatsız ( ) ( ) ( ) ( )

ediyor

59 Biyoloji dersi en korktuğum derslerden biridir. ( ) ( ) ( ) ( )

60 Biyoloji dersi çalışırken rahatım

( ) ( ) ( ) ()

61 Öğretmen olduğumda biyoloji ile ilgili konularda ( ) ( ) ( ) ( )

başarılı olacağımı iddia ediyorum

62 Biyoloji alanındaki mevcut bilgilerim

( ) ( ) ( ) ()

öğretmenlik yaşamımda bana yeter.

63 Öğretmen adayı olarak kendimi biyoloji

( ) ( ) ( ) ()

konusunda yeterli görüyorum.

64 Biyoloji dersini berece bileceğimi sanmıyorum. ( ) ( ) ( ) ( )

65 Biyoloji derslerinde iyi notlar alabilirim.

( ) ( ) ( ) ()

66 Biyoloji konularından daha çok zevk alırım.

( ) ( ) ( ) ()

67 Biyoloji dersini çok severim.

( ) ( ) ( ) ()

68 Biyoloji konularından hoşlanmam.

( ) ( ) ( ) ()

69 Biyoloji dersi çalışmanın teşvik edici bir yanı ( ) ( ) ( ) ( )

yok.

70 Biyoloji dersi sıkıcı bir derstir.

( ) ( ) ( ) ()

71 Biyoloji dersleri toplumun kalkınmasında önemli ( ) ( ) ( ) ( )

olduğu için okutulmalıdır.

72 Biyoloji dersini anlamak için uğraşmak bence ( ) ( ) ( ) ( )

zahmete değer.

73 Biyoloji konuları gerçek hayatla iç içe olduğu ( ) ( ) ( ) ( )

için okutulması gerekir.

74 Her öğrenci temel düzeyde biyoloji konularından ( ) ( ) ( ) ( )

haberdar olması gerekir

75 Biyoloji dersleri iş yapabilme yeteneğini

( ) ( ) ( ) ()

kazandırdığı için önem veririm.

()
()
()
()
() () ()
()
()
() () () () () ()
() ()
()
()
()
()

Bu programa girişte ( ) fizik, ( ) kimya ve ( ) biyoloji sorusunu doğru cevaplayarak kayıt yaptırdım.82. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ortaöğretim biyoloji öğretiminin biyolojik nedensellik bağlamında incelenmesi - Sayfa 143
129 öğretmenle bu sene mezun olmuş öğretmen arasında bir fark vardır. Eğer 20 yıllık öğretmen kendini yenilememişse çok gerilerde kalmıştır. Yeni mezun öğretmen kendini yenilemezse o da geride kalır. Bu her öğretmen için geçerlidir." Biyoloji öğretim sürecinin daha etkili ve verimli olmasında "biyoloji sevgisinin önemine" değinen öğretmenlerin (3/12) tamamı "biyolojinin öğrenciye sevdirilmesine"...

82. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

biyoloji
dersi
öğrenci
öğretmen
önemli
gerekir


82. SAYFA ICERIGI

70

55 Biyoloji dersi ile ilgilenmemde öğretim

( ) ( ) ( ) ()

elemanlarının kullandıkları yöntemler etkili

olmuştur.

56 Biyoloji problemlerini yanlış çözeceğimden

( ) ( ) ( ) ()

endişe duyarım

57 Biyoloji konusunda öğrencilerin soru

( ) ( ) ( ) ()

sormasından çekinirim

58 Biyoloji dersi hakkında konuşmak beni rahatsız ( ) ( ) ( ) ( )

ediyor

59 Biyoloji dersi en korktuğum derslerden biridir. ( ) ( ) ( ) ( )

60 Biyoloji dersi çalışırken rahatım

( ) ( ) ( ) ()

61 Öğretmen olduğumda biyoloji ile ilgili konularda ( ) ( ) ( ) ( )

başarılı olacağımı iddia ediyorum

62 Biyoloji alanındaki mevcut bilgilerim

( ) ( ) ( ) ()

öğretmenlik yaşamımda bana yeter.

63 Öğretmen adayı olarak kendimi biyoloji

( ) ( ) ( ) ()

konusunda yeterli görüyorum.

64 Biyoloji dersini berece bileceğimi sanmıyorum. ( ) ( ) ( ) ( )

65 Biyoloji derslerinde iyi notlar alabilirim.

( ) ( ) ( ) ()

66 Biyoloji konularından daha çok zevk alırım.

( ) ( ) ( ) ()

67 Biyoloji dersini çok severim.

( ) ( ) ( ) ()

68 Biyoloji konularından hoşlanmam.

( ) ( ) ( ) ()

69 Biyoloji dersi çalışmanın teşvik edici bir yanı ( ) ( ) ( ) ( )

yok.

70 Biyoloji dersi sıkıcı bir derstir.

( ) ( ) ( ) ()

71 Biyoloji dersleri toplumun kalkınmasında önemli ( ) ( ) ( ) ( )

olduğu için okutulmalıdır.

72 Biyoloji dersini anlamak için uğraşmak bence ( ) ( ) ( ) ( )

zahmete değer.

73 Biyoloji konuları gerçek hayatla iç içe olduğu ( ) ( ) ( ) ( )

için okutulması gerekir.

74 Her öğrenci temel düzeyde biyoloji konularından ( ) ( ) ( ) ( )

haberdar olması gerekir

75 Biyoloji dersleri iş yapabilme yeteneğini

( ) ( ) ( ) ()

kazandırdığı için önem veririm.

()
()
()
()
() () ()
()
()
() () () () () ()
() ()
()
()
()
()

Bu programa girişte ( ) fizik, ( ) kimya ve ( ) biyoloji sorusunu doğru cevaplayarak kayıt yaptırdım.

İlgili Kaynaklarsingle.php