Fen ve teknoloji dersinde bilimsel süreç becerilerine dayalı öğrenme yaklaşımının öğrenme ürünlerine etkisi


T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ
ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ
Zehra Karahan
Zonguldak 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Fen bilgisi dersinde probleme dayalı öğrenmenin öğrenme ürünlerine etkisi - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI FEN BİLGİSİ DERSİNDE PROBLEME DAYALI ÖĞRENMENİN ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ (Yüksek Lisans Tezi) Koray TAVUKCU Zonguldak, 2006 ...
İnternet tabanlı uzaktan eğitim sistemi geliştirilmesi: Öğrenme modüllerinin oluşturulmasında robert gagne'nin öğrenme adımlarının kullanılması - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM ANABİLİM DALI Yüksek Lisans Tezi İNTERNET TABANLI UZAKTAN EĞİTİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ: ÖĞRENME MODÜLLERİNİN OLUŞTURULMASINDA ROBERT GAGNE’ NİN ÖĞRENME ADIMLARININ KULLANILMASI Ali Gökdemir Zonguldak 2009 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
öğrenme
tezi
yüksek


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM
ANABİLİM DALI
Yüksek Lisans Tezi
FEN VE TEKNOLOJİ DERSİNDE BİLİMSEL SÜREÇ BECERİLERİNE DAYALI ÖĞRENME YAKLAŞIMININ
ÖĞRENME ÜRÜNLERİNE ETKİSİ
Zehra Karahan
Zonguldak 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php