T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
FİBROMYALJİ HASTALARINDA BİYOPSİ İLE TESPİT EDİLEN HELİCOBACTER PYLORİ SIKLIĞI VE HELİCOBACTER PYLORİ EREDİKASYONUNUN FİBROMYALJİ SENDROMUNUN KLİNİK
SEMPTOMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Dr.Emrullah GEZİCİ UZMANLIK TEZİ
VAN 2012
I1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

pylori
helicobacter
fibromyalji
tezi
fakültesi
sıklığı


1. SAYFA ICERIGI

T.C YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI
FİBROMYALJİ HASTALARINDA BİYOPSİ İLE TESPİT EDİLEN HELİCOBACTER PYLORİ SIKLIĞI VE HELİCOBACTER PYLORİ EREDİKASYONUNUN FİBROMYALJİ SENDROMUNUN KLİNİK
SEMPTOMLARI ÜZERİNE ETKİSİ
Dr.Emrullah GEZİCİ UZMANLIK TEZİ
VAN 2012
Isingle.php