KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
FINDIK VE TAHIL AMBARLARINDAN BACILLUS İZOLASYONU, KARAKTERİZASYONU VE İZOLATLARIN İNSEKTİSİDAL ÖZELLİKLERİNİN
ARAŞTIRILMASI

Biyolog Meriç DEMELİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce YÜKSEK LİSANS (BİYOLOJİ)
Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 24.07.2012

Tezin Savunma Tarihi

: 27.08.2012

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Kazım SEZEN

Trabzon 20121. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Karadeniz Teknik Üniversitesi Kampüsü'nün doğal çiçekli bitkileri - Sayfa 1
*KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTUSU BİYOLOJİ ANABİLİM DALI BİYOLOJİ PROGRAMI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KAMPUSUNUN DOÖAL ÇİÇEKLİ BİTKİLERİ Kamil COŞKUNÇELEBİ Karadeniz Teknik üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce " Yüksek Lisans ( Biyoloji l " Unvanının Verilmesi için Kabul Edilen Tezdir ·Tezin Enstitüye Verildigi Tarih Tezin Sözlü Sınavı Tarihi 05. ...
Endemik tripleurospermum (Asteraceae) taksonlarında müsilajlı akenlerin epikarp yapısı ve fonksiyonu - Sayfa 1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ENDEMİK TRIPLEUROSPERMUM (ASTERACEAE) TAKSONLARINDA MÜSİLAJLI AKENLERİN EPİKARP YAPISI VE FONKSİYONU Biyoloji Öğretmeni Meryem USTASÜLEYMAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce "YÜKSEK LİSANS (BİYOLOJİ)" Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 25.05.2012...
Primula longipes (Primulaceae) bitkisinden elde edilen özütlerin bacilovirusun replikasyonuna etkilerinin araştırılması - Sayfa 1
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI PRİMULA LONGİPES (PRİMULACEAE) BİTKİSİNDEN ELDE EDİLEN ÖZÜTLERİN BACULOVİRUSÜN REPLİKASYONUNA ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Biyolog Hatice KATi Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce "Yüksek Lisans (Biyoloji)" Ünvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 07.08.1998 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

karadeniz
tarihi
tarih
enstitüye
tezin
tezdir


1. SAYFA ICERIGI

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
FINDIK VE TAHIL AMBARLARINDAN BACILLUS İZOLASYONU, KARAKTERİZASYONU VE İZOLATLARIN İNSEKTİSİDAL ÖZELLİKLERİNİN
ARAŞTIRILMASI

Biyolog Meriç DEMELİ

Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce YÜKSEK LİSANS (BİYOLOJİ)
Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir

Tezin Enstitüye Verildiği Tarih : 24.07.2012

Tezin Savunma Tarihi

: 27.08.2012

Tez Danışmanı : Doç. Dr. Kazım SEZEN

Trabzon 2012

İlgili Kaynaklarsingle.php