Fitopatojen nematodların aktinomiset ve mikrofungus izolatları ile inhibisyonu üzerine in vitro çalışmalar

FİTOPATOJEN NEMATODLARIN AKTİNOMİSETVE MİKROFUNGUS İZOLATLARI İLE İNHİBİSYONU
ÜZERİNE in vitro ÇALIŞMALAR
Elif ŞAHİN
Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yönetmelici Uyarınca Biyoloji Anabilim Dah Genel Biyoloji Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır.
Danışman:
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAMAÇ
Eskişehir Kasım20031. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tuz Gölü çevresindeki bazı endemik halofit bitkilerin ekofizyolojisi - Sayfa 2
Gökçen BAYSAL FURTANA tarafından hazırlanan “TUZ GÖLÜ ÇEVRESİNDEKİ BAZI ENDEMİK HALOFİT BİTKİLERİN EKOFİZYOLOJİSİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Hayri DUMAN ………………………… (Tez Danışmanı) Biyoloji Anabilim Dalı Prof. Dr. Rukiye TIPIRDAMAZ …………………………. (Tez Danışmanı) Biyoloji Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Biyoloj...
Klasea bornmuelleri (Azn.) bitkisinin biyolojik aktivitesinin incelenmesi - Sayfa 2
ZÜLFİNAZ BETÜL ÇELİK tarafından hazırlanan “KLASEA BORNMUELLERİ (AZN.) BİTKİSİNİN BİYOLOJİK AKTİVİTESİNİN İNCELENMESİ” adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Leyla AÇIK Tez Danışmanı, Biyoloji Anabilim Dalı …............................. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Biyoloji Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak kabul edilmiştir. ...
Methyl parathion'un ratlarda hepatotoksik etkisi ve vitamin C ve vitamin E'nin koruyucu rolü - Sayfa 2
i Meltem UZUNHİSARCIKLI tarafından hazırlanan METHYL PARATHION’UN RATLARDA HEPATOTOKSİK ETKİSİ VE VİTAMİN C VE VİTAMİN E’NİN KORUYUCU ROLÜ adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Yusuf KALENDER Tez Danışmanı, Biyoloji Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Biyoloji Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

biyoloji
enstitüsü
bilimleri
tezi
anabilim
bilim


1. SAYFA ICERIGI

FİTOPATOJEN NEMATODLARIN AKTİNOMİSETVE MİKROFUNGUS İZOLATLARI İLE İNHİBİSYONU
ÜZERİNE in vitro ÇALIŞMALAR
Elif ŞAHİN
Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Tez Yönetmelici Uyarınca Biyoloji Anabilim Dah Genel Biyoloji Bilim Dalında YÜKSEK LİSANS TEZİ Olarak Hazırlanmıştır.
Danışman:
Yrd. Doç. Dr. Mustafa YAMAÇ
Eskişehir Kasım2003single.php