Florlu piridin türevli paladyum kompleksinin sentezi ve oksidasyon tepkimelerine katalitik etkisinin araştırılması

1
FLORLU PİRİDİN TÜREVLİ PALADYUM KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE OKSİDASYON
TEPKİMELERİNE KATALİTİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Sibel SAĞLAM Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı
Kasım 20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

1
FLORLU PİRİDİN TÜREVLİ PALADYUM KOMPLEKSİNİN SENTEZİ VE OKSİDASYON
TEPKİMELERİNE KATALİTİK ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI
Sibel SAĞLAM Yüksek Lisans Tezi Kimya Anabilim Dalı
Kasım 2007

İlgili Kaynaklarsingle.php