Flört ve görücü usulü evliliklerde psiko-sosyal özelliklerin etkisi -Demirci örneği-

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FLÖRT VE GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİKLERDE PSİKO-SOSYAL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ – DEMİRCİ ÖRNEĞİ –
DOKTORA TEZİ
A. Muhsin YILMAZÇOBAN
Enstitü Anabilim Dalı: Sosyoloji
Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR
ŞUBAT – 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çandıraz Deresi Havzası'nın (Kütahya) fiziki coğrafya özellikleri - Sayfa 86
B. Tezler Aladağ, C.1996. Niğde İli Çamardıİlçesinin Fiziki Coğrafyası. Selçuk Ün. Sosyal Bilimler Enst. Yüksek Lisans Tezi. Ataol, M.2000. Sedre ÇayıHavzasının Fiziki Coğrafyası. Ankara Ün. Sosyal Bilimler Enst. Yüksek Lisans Tezi. Aydınözü, D.2002. Küre DağlarıDoğu Kesiminin Bitki Coğrafyası. Osmangazi Ün. Sosyal Bilimler Enst. Doktora Tezi. Aylar, F.2006. Coğrafya Eğitiminde Alan Çalışmaları...
Türk masallarının sembolik açıdan çözümlenmesi - Sayfa 604
591 Bayraktar, Zülfikar, (2003), Türkmen Masalları Üzerine Bir İnceleme, (Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Bedir, Selma, (2000), Uygur Çöçekleri, (Gazi Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Berki, Meltem, (2003), Hakkari Masalları Üzerine Bir Araştırma, (Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi.) Birdal, Alika...
Kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerinin marka çağrışımı ve kurumsal itibar üzerindeki etkisi ve bir işletme uygulaması - Sayfa 152
137 YAYINLANMAMIŞ TEZLER Berker, Beril. “Kurumsal Sosyal Sorumluluk Projeleri Üzerine Kuramsal ve Uygulamalı Bir Çalışma.”Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. Çoşkun, Gül. “Sosyal Sorumluluk Kampanyalarının Kurumsal Pazarlamaya Olan Etkisi.” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008. Kahraman, Hamit. “P...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sosyal
bilimler
tezi
üniversitesi
enstitüsü
enstitü


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
FLÖRT VE GÖRÜCÜ USULÜ EVLİLİKLERDE PSİKO-SOSYAL ÖZELLİKLERİN ETKİSİ – DEMİRCİ ÖRNEĞİ –
DOKTORA TEZİ
A. Muhsin YILMAZÇOBAN
Enstitü Anabilim Dalı: Sosyoloji
Tez Danışmanı: Yrd. Doç.Dr. Fethi GÜNGÖR
ŞUBAT – 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php