Fotovoltaik paneller yardımı ile güneş enerjisinden elektrik enerjisi üretiminin maliyet analizi ve gelecekteki projeksiyonu


YILDIZ TEKN!K ÜN!VERS!TES! FEN B!L!MLER! ENST!TÜSÜ
FOTOVOLTA!K PANELLER YARDIMI !LE GÜNE” ENERJ!S!NDEN ELEKTR!K ENERJ!S! ÜRET!M!N!N MAL!YET ANAL!Z! VE GELECEKTEK! PROJEKS!YONU
Gemi !n#aatı ve Makinaları Mühendisi, “evki Ça$lar ÇOLAK
FBE Makina Mühendisli”i Anabilim Dalı Enerji Programına Hazırlanan
YÜKSEK L!SANS TEZ!
Tez Danı#manı: Yrd. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI (YTÜ)
!
!STANBUL, 2010 !1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Rüzgar enerjisi üretiminde depolama tekniği ve tahmin sistemleri kullanılarak enerjı yönetim sisteminin geliştirilmesi - Sayfa 2
STANBUL TEKN K ÜN VERS TES ENERJ ENST TÜSÜ RÜZGÂR ENERJ S ÜRET M NDE DEPOLAMA TEKN VE TAHM N S STEMLER KULLANILARAK ENERJ YÖNET M S STEM N N GEL T R LMES YÜKSEK L SANS TEZ Bünyamin YA CITEK N, Elk. Müh. 301061006 Tezin Enstitüye Verildi
Rüzgar enerjisi üretiminde depolama tekniği ve tahmin sistemleri kullanılarak enerjı yönetim sisteminin geliştirilmesi - Sayfa 1
STANBUL TEKN K ÜN VERS TES ENERJ ENST TÜSÜ RÜZGÂR ENERJ S ÜRET M NDE DEPOLAMA TEKN VE TAHM N S STEMLER KULLANILARAK ENERJ YÖNET M S STEM N N GEL T R LMES YÜKSEK L SANS TEZ Bünyamin YA CITEK N, Elk. Müh. Anabilim Dal* : Enerji Bilim ve Teknoloji Program* : Enerji Bilim ve Teknoloji HAZ RAN 2008 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yüksek
stanbul
enerji
dalı
anabilim
mühendisi


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKN!K ÜN!VERS!TES! FEN B!L!MLER! ENST!TÜSÜ
FOTOVOLTA!K PANELLER YARDIMI !LE GÜNE” ENERJ!S!NDEN ELEKTR!K ENERJ!S! ÜRET!M!N!N MAL!YET ANAL!Z! VE GELECEKTEK! PROJEKS!YONU
Gemi !n#aatı ve Makinaları Mühendisi, “evki Ça$lar ÇOLAK
FBE Makina Mühendisli”i Anabilim Dalı Enerji Programına Hazırlanan
YÜKSEK L!SANS TEZ!
Tez Danı#manı: Yrd. Doç. Dr. Zehra YUMURTACI (YTÜ)
!
!STANBUL, 2010 !single.php