Franz Kafka ve romanlarındaki kahramanların duygu durumlarının nitel analizi


T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
FRANZ KAFKA VE ROMANLARINDAKİ KAHRAMANLARIN DUYGU DURUMLARININ NİTEL ANALİZİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Emin ÖKTEM
Danışman Doç. Dr. Arif ÜNAL
VAN2006
11. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
FRANZ KAFKA VE ROMANLARINDAKİ KAHRAMANLARIN DUYGU DURUMLARININ NİTEL ANALİZİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan Emin ÖKTEM
Danışman Doç. Dr. Arif ÜNAL
VAN2006
1

İlgili Kaynaklarsingle.php