Franz Werfel’in ‘Musa Dağ’da Kırk Gün’ adlı eserinde kurmaca-gerçeklikT.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
FRANZ WERFELİN MUSA DAĞDA KIRK GÜN ADLI ESERİNDE KURMACA VE GERÇEKLİK İLİŞKİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Feda KARAKUT
VAN 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ALMAN DİLİ VE EDEBİYATI ANABİLİM DALI
FRANZ WERFELİN MUSA DAĞDA KIRK GÜN ADLI ESERİNDE KURMACA VE GERÇEKLİK İLİŞKİSİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Feda KARAKUT
VAN 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php