Fruktoz 1,6 bis fosfat aldolaz enziminin normal ve diyabetli plasentalardan saflaştırılarak enzim aktivitesi ve kinetiklerinin karşılaştırılması


T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

1

FRUKTOZ 1,6 BİS FOSFAT ALDOLAZ ENZİMİNİN
NORMAL VE DİYABETLİ PLASENTALARDAN SAFLAŞTIRILARAK ENZİM AKTİVİTESİ VE KİNETİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Blm. Uzm. Neşe Hayat AKSOY
Biyokimya Programı DOKTORA TEZİ

ANKARA 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

1

FRUKTOZ 1,6 BİS FOSFAT ALDOLAZ ENZİMİNİN
NORMAL VE DİYABETLİ PLASENTALARDAN SAFLAŞTIRILARAK ENZİM AKTİVİTESİ VE KİNETİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Blm. Uzm. Neşe Hayat AKSOY
Biyokimya Programı DOKTORA TEZİ

ANKARA 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php