Fruktoz 1,6 bis fosfat aldolaz enziminin normal ve diyabetli plasentalardan saflaştırılarak enzim aktivitesi ve kinetiklerinin karşılaştırılması


7

Tablo 2.1.1: SI-FBPA ve SII-FBPAların Yapısal ve Katalitik Özellikleri (4)

Özellik
Alt birim (kDa) Native Yapı Metal iyon bağlanması Schiff-baz oluşumu FBP için Optimum pH

Sınıf I Aldolazlar
(Tavşan Ald. A)
40 Homotetramer
(160) Yok
Var
6.9-8.8

Sınıf II Aldolazlar (Halobacterium mediterranei) 80 Homodimer (160) Fe+2
Yok
7.2

2.2. Sınıf I Aldolazlar
Bu gruptakiler, ökaryotik ve daha gelişmiş organizmalardaki yaygın formudur. Bitki, protozoa, böcekler ve memelilerle yapılmış karşılaştırmalı amino asit sekans çalışmaları, sınıf I ökaryotik aldolazların primer yapısının evrim boyunca yüksek oranda korunduğunu göstermektedir (2, 4, 8-11). Sınıf I aldolazların aktiviteleri için katyona gerek yoktur. Monomerlerinin her biri 40 kDa olan tetramerlerden oluşur. Molekül ağırlığı yaklaşık 160 kDa olan homotetramerlerdir. Karboksil terminalindeki tirozin amino asiti maksimal katalitik aktivite için mutlak gereklidir (1, 2, 4-6, 8, 9, 11). Yapısal olarak SI-FBPAlar, homotetramerik, (/)8 fıçı (barrel) yapıdadırlar (42).16. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Termofilik Anoxybacillus genensis G2 suşunun fruktoz-1,6-bisfosfat aldolaz geninin klonlanması, ekspresyonu ve karakterizasyonu - Sayfa 19
5 THıOPOl" C=O H20 E-NH2 + HO-C1 -H H-C1-OH ) - H-C1-OH tHıOPOl- CI H2OPO3ı- E-N=C + 1 CHıOH t=OH H20 H-C1-OH l . tH20PO/- D-fruktoz-1,6bisfosfat Schiff bazı D-gliseraldehidara ürünü 3-fosfat E-NH2 CI H2OPO32- + C=O 1 HO-CH2 Dihidroksiaseton fosfat Şekil 2. Sınıf! aldolazların katalizlediği reaksiyon (Jia vd., 1996). 1.4.1.1. Ö...
Termofilik Anoxybacillus genensis G2 suşunun fruktoz-1,6-bisfosfat aldolaz geninin klonlanması, ekspresyonu ve karakterizasyonu - Sayfa 32
18 sınıf 1 prokaryotik aldolazlar hakkında detaylı yapısal bilgiler sınırlıdır. Buna rağmen, yapısal ve katalitik özellikleri açısından, prokaryotik ve ökaryotik sınıf 1 aldolazlar arasında bazı önemli farklılıklar olduğu bilinmektedir (Tablo 3). Örneğin, prokaryotik enzimler, altbirim büyüklüğü ve dördüncü! yapılarında önemli farklılıklar gösterir. Aynca prokaryotik sınıf 1aldolazlar, ökaryotik ...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aldolazlar
sınıf
iyon
yapı
biri
özellik


16. SAYFA ICERIGI

7

Tablo 2.1.1: SI-FBPA ve SII-FBPAların Yapısal ve Katalitik Özellikleri (4)

Özellik
Alt birim (kDa) Native Yapı Metal iyon bağlanması Schiff-baz oluşumu FBP için Optimum pH

Sınıf I Aldolazlar
(Tavşan Ald. A)
40 Homotetramer
(160) Yok
Var
6.9-8.8

Sınıf II Aldolazlar (Halobacterium mediterranei) 80 Homodimer (160) Fe+2
Yok
7.2

2.2. Sınıf I Aldolazlar
Bu gruptakiler, ökaryotik ve daha gelişmiş organizmalardaki yaygın formudur. Bitki, protozoa, böcekler ve memelilerle yapılmış karşılaştırmalı amino asit sekans çalışmaları, sınıf I ökaryotik aldolazların primer yapısının evrim boyunca yüksek oranda korunduğunu göstermektedir (2, 4, 8-11). Sınıf I aldolazların aktiviteleri için katyona gerek yoktur. Monomerlerinin her biri 40 kDa olan tetramerlerden oluşur. Molekül ağırlığı yaklaşık 160 kDa olan homotetramerlerdir. Karboksil terminalindeki tirozin amino asiti maksimal katalitik aktivite için mutlak gereklidir (1, 2, 4-6, 8, 9, 11). Yapısal olarak SI-FBPAlar, homotetramerik, (/)8 fıçı (barrel) yapıdadırlar (42).

İlgili Kaynaklarsingle.php