Fruktoz 1,6 bis fosfat aldolaz enziminin normal ve diyabetli plasentalardan saflaştırılarak enzim aktivitesi ve kinetiklerinin karşılaştırılması


















































































T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2

FRUKTOZ 1,6 BİS FOSFAT ALDOLAZ ENZİMİNİN NORMAL VE DİYABETLİ PLASENTALARDAN SAFLAŞTIRILARAK
ENZİM AKTİVİTESİ VE KİNETİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Blm. Uzm. Neşe Hayat AKSOY Biyokimya Programı DOKTORA TEZİ TEZ DANIŞMANI
Prof. Dr. Pakize DOĞAN
ANKARA 2005



2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

doktora
üniversitesi
tezi
hacettepe
ankara
bilimleri


2. SAYFA ICERIGI

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

2

FRUKTOZ 1,6 BİS FOSFAT ALDOLAZ ENZİMİNİN NORMAL VE DİYABETLİ PLASENTALARDAN SAFLAŞTIRILARAK
ENZİM AKTİVİTESİ VE KİNETİKLERİNİN
KARŞILAŞTIRILMASI

Blm. Uzm. Neşe Hayat AKSOY Biyokimya Programı DOKTORA TEZİ TEZ DANIŞMANI
Prof. Dr. Pakize DOĞAN
ANKARA 2005

İlgili Kaynaklar







single.php