Fruktoz 1,6 bis fosfat aldolaz enziminin normal ve diyabetli plasentalardan saflaştırılarak enzim aktivitesi ve kinetiklerinin karşılaştırılması


iv

İÇİNDEKİLER
ONAY SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER DİZİNİ KISALTMALAR DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER
2.1. Fruktoz 1,6-Bisfosfat Aldolaz Enziminin Yapısı, Görevi ve Fizyolojik Önemi 2.2. Sınıf I Aldolazlar 2.2.1. Sınıf I Fruktoz 1,6 Bisfosfat Aldolazın Protein Yapısı 2.2.2. Sınıf I Fruktoz 1,6 Bisfosfat Aldolazın Aktif Merkezi, Kinetik Özellikleri 2.2.3. Sınıf I Aldolaz İzozimleri 2.3. Sınıf II Aldolazlar 2.4. Fruktoz 1,6 Bisfosfat Aldolazın Klinik Önemi 2.5. Hamilelik ve Diyabet 2.6. Gestasyonel Diyabet (Gestational Diabetes mellitus) 2.7. Plasenta
3. GEREÇLER VE YÖNTEMLER 3.1. Gereçler 3.1.1. Doku Örnekleri ve Kimyasal Bileşikler 3.1.2. Aletler

Sayfa
iii iv v vi vii ix x xi 1 3 3
7 8
8 10 16 17 18 18 20
22 22 22 223. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Termofilik Anoxybacillus genensis G2 suşunun fruktoz-1,6-bisfosfat aldolaz geninin klonlanması, ekspresyonu ve karakterizasyonu - Sayfa 16
2 1.2. Aldolazlann Genel Özellikleri Bu yüzyılın başlarında, bir enzim sınıfının aldol kondenzasyonu ile üç karbonlu bileşenlerinden tersinir olarak heksoz oluşumunu katalizlediği bilinmekteydi (Meyerhof ve Lohmann, 1934). Orijinal olarak zimohekzaz olarak isimlendirilen ve aldol kondenzasyonunu katalizleyen bu enzimler artık aldolazlar olarak bilinmektedir (Takayama vd., 1997). Aldolazların b...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aldolaz
fruktoz
bisfosfat
aldolazlar
aldolazın
sınıf


3. SAYFA ICERIGI

iv

İÇİNDEKİLER
ONAY SAYFASI TEŞEKKÜR ÖZET ABSTRACT İÇİNDEKİLER DİZİNİ KISALTMALAR DİZİNİ TABLOLAR DİZİNİ ŞEKİLLER DİZİNİ 1. GİRİŞ 2. GENEL BİLGİLER
2.1. Fruktoz 1,6-Bisfosfat Aldolaz Enziminin Yapısı, Görevi ve Fizyolojik Önemi 2.2. Sınıf I Aldolazlar 2.2.1. Sınıf I Fruktoz 1,6 Bisfosfat Aldolazın Protein Yapısı 2.2.2. Sınıf I Fruktoz 1,6 Bisfosfat Aldolazın Aktif Merkezi, Kinetik Özellikleri 2.2.3. Sınıf I Aldolaz İzozimleri 2.3. Sınıf II Aldolazlar 2.4. Fruktoz 1,6 Bisfosfat Aldolazın Klinik Önemi 2.5. Hamilelik ve Diyabet 2.6. Gestasyonel Diyabet (Gestational Diabetes mellitus) 2.7. Plasenta
3. GEREÇLER VE YÖNTEMLER 3.1. Gereçler 3.1.1. Doku Örnekleri ve Kimyasal Bileşikler 3.1.2. Aletler

Sayfa
iii iv v vi vii ix x xi 1 3 3
7 8
8 10 16 17 18 18 20
22 22 22 22

İlgili Kaynaklarsingle.php