Fruktoz 1,6 bis fosfat aldolaz enziminin normal ve diyabetli plasentalardan saflaştırılarak enzim aktivitesi ve kinetiklerinin karşılaştırılması


mU/mg prot.

46
700 600 500 400 300 200 100
0 0 10 20 30 40 50 60 Zaman (dak)
Şekil 4.3.1.4.b: Gestasyonel diyabetik insan plasental aldolazının enzimatik ölçüm yönteminin spektrofotometrik okuma süresine ait zaman optimizasyonu.
4.3.2. Kinetik Çalışmalar 4.3.2.1. Sağlıklı İnsan Plasental Aldolazının Substrat Kinetiği
FBPye ait kinetik parametrelerin (Vm, Km) hesaplanması, Systat 11 istatistik programının non-lineer regresyon modülünde inhibisyon modellerine uyumu üzerinden sağlandı.
Sağlıklı insan plasental FBPAnın tüm substrat derişimleri için Vm değeri 1769,513200,322 iken Km değeri 20,0034,497 mM olarak bulundu.
Ölçülen ilk hızların, çalışılan tüm substrat derişimlerine karşı grafiklenmesi ile, Michaelis-Menten grafikleri çizildi (Şekil 4.3.2.1a). Tüm substratlarla çizilen Michaelis-Menten grafiklemesinde iki fazın olduğu gözlendiğinden, düşük (4.3.2.1b) ve yüksek (4.3.2.1c) substrat derişimlerden iki ayrı grafik daha çizildi. Buna göre,55. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

substrat
grafik
sağlıklı
değeri
plasental
yüksek


55. SAYFA ICERIGI

mU/mg prot.

46
700 600 500 400 300 200 100
0 0 10 20 30 40 50 60 Zaman (dak)
Şekil 4.3.1.4.b: Gestasyonel diyabetik insan plasental aldolazının enzimatik ölçüm yönteminin spektrofotometrik okuma süresine ait zaman optimizasyonu.
4.3.2. Kinetik Çalışmalar 4.3.2.1. Sağlıklı İnsan Plasental Aldolazının Substrat Kinetiği
FBPye ait kinetik parametrelerin (Vm, Km) hesaplanması, Systat 11 istatistik programının non-lineer regresyon modülünde inhibisyon modellerine uyumu üzerinden sağlandı.
Sağlıklı insan plasental FBPAnın tüm substrat derişimleri için Vm değeri 1769,513200,322 iken Km değeri 20,0034,497 mM olarak bulundu.
Ölçülen ilk hızların, çalışılan tüm substrat derişimlerine karşı grafiklenmesi ile, Michaelis-Menten grafikleri çizildi (Şekil 4.3.2.1a). Tüm substratlarla çizilen Michaelis-Menten grafiklemesinde iki fazın olduğu gözlendiğinden, düşük (4.3.2.1b) ve yüksek (4.3.2.1c) substrat derişimlerden iki ayrı grafik daha çizildi. Buna göre,

İlgili Kaynaklarsingle.php