Fruktoz 1,6 bis fosfat aldolaz enziminin normal ve diyabetli plasentalardan saflaştırılarak enzim aktivitesi ve kinetiklerinin karşılaştırılması


51

Yüksek substrat (3-50 m M)
4

1/v (10-3), mU/mg prot.-1

3

2

1

-0,10

0 0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

FBP-1, mM-1

Şekil 4.3.2.1f: Yüksek FBP derişimleri için Lineweaver-Burk grafiği (Sağlıklı plasental aldolaz).
Bu grafiklere göre, sağlıklı plasental adolazın çalışılacağı lineer substrat derişimi bölgesi olarak, yüksek konsantrasyon aralığı olan 3-50 mM olarak seçildi ve ileri inhibisyon kinetiği çalışmaları bu lineer bölgede yapıldı.
Sağlıklı plasental aldolazın; Yüksek derişimlerinde (3-50 mM), Km değeri 23,0636,845 mM ve Vm değeri 1885,457292,48 olarak hesaplandı. Düşük derişimde ise (0,1-3 mM), Km değeri 3,0481,39 mM ve Vm ise 636,103196,165 olarak bulundu.
Enzimin, substratın derişimine bağlı olarak gösterdiği bu bifazik davranışın tam olarak anlaşılabilmesi için Hill plot grafiklemesi yapıldı (Şekil 4.3.2.1g). Bu grafikte de iki fazlı karakter açıkça görülmektedir. Enzim farklı substrat derişimlerinde farklı kinetik özellikler göstermektedir. Yani enzim, düşük substrat derişimde farklı yüksek derişimde farklı afiniteye sahiptir. Enzimin LineweaverBurk grafiklemesinde bu daha önce de gösterilmiştir. Lineweaver Burkde iki ayrı Km değeri elde edildi. Yüksek substrat derişimlerinde Km değeri 23,0636,845 mM60. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

substrat
derişimleri
plasental
aldolaz
düşük
enzim


60. SAYFA ICERIGI

51

Yüksek substrat (3-50 m M)
4

1/v (10-3), mU/mg prot.-1

3

2

1

-0,10

0 0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

FBP-1, mM-1

Şekil 4.3.2.1f: Yüksek FBP derişimleri için Lineweaver-Burk grafiği (Sağlıklı plasental aldolaz).
Bu grafiklere göre, sağlıklı plasental adolazın çalışılacağı lineer substrat derişimi bölgesi olarak, yüksek konsantrasyon aralığı olan 3-50 mM olarak seçildi ve ileri inhibisyon kinetiği çalışmaları bu lineer bölgede yapıldı.
Sağlıklı plasental aldolazın; Yüksek derişimlerinde (3-50 mM), Km değeri 23,0636,845 mM ve Vm değeri 1885,457292,48 olarak hesaplandı. Düşük derişimde ise (0,1-3 mM), Km değeri 3,0481,39 mM ve Vm ise 636,103196,165 olarak bulundu.
Enzimin, substratın derişimine bağlı olarak gösterdiği bu bifazik davranışın tam olarak anlaşılabilmesi için Hill plot grafiklemesi yapıldı (Şekil 4.3.2.1g). Bu grafikte de iki fazlı karakter açıkça görülmektedir. Enzim farklı substrat derişimlerinde farklı kinetik özellikler göstermektedir. Yani enzim, düşük substrat derişimde farklı yüksek derişimde farklı afiniteye sahiptir. Enzimin LineweaverBurk grafiklemesinde bu daha önce de gösterilmiştir. Lineweaver Burkde iki ayrı Km değeri elde edildi. Yüksek substrat derişimlerinde Km değeri 23,0636,845 mM

İlgili Kaynaklarsingle.php