Fruktoz 1,6 bis fosfat aldolaz enziminin normal ve diyabetli plasentalardan saflaştırılarak enzim aktivitesi ve kinetiklerinin karşılaştırılması


Log v/Vm-v

56
0,5 Log S
0 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8
-0,5
-1
-1,5
-2
Şekil 4.3.2.2e: GDM plasental aldolazda FBP için Hill plot grafiklemesi.
Bu grafikte de, enzimin bifazik özellikte olduğu görülmektedir. Hill plot grafiklemesine göre, enzimin farklı substrat derişimlerinde farklı kinetik özellikler gösterdiği bulundu.
4.3.2.3. Sağlıklı İnsan Plasental Aldolazının İnhibitör Kinetiği
Sağlıklı insan plasental aldolazının inhibisyon kinetiği çalışmaları, DHAP, ATP ve Mg+2 ile yapıldı. Substrat derişimleri önceki deneylerde saptanan lineer aralıkta çalışıldı. Systat 11 nonlineer regresyon modülündeki inhibisyon modellemeleri ile inhibisyon kinetiklerinin tiplemeleri belirlendi.
4.3.2.3a. Sağlıklı İnsan Plasental Aldolazın DHAP Kinetiği
DHAPın sağlıklı insan plasental Aldolazı üzerine inhibisyon etkileri incelendi. DHAPın, sağlıklı insan plasental aldolazının non-kompetitif inhibitörü olduğu bulundu. DHAPın Ki değeri, 1,0390,107 mM olarak hesaplandı. Şekil 4.3.2.3ada grafiklendi:65. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

plasental
aldolazı
aldolazın
substrat
bulundu
kinetiği


65. SAYFA ICERIGI

Log v/Vm-v

56
0,5 Log S
0 1,8 2,3 2,8 3,3 3,8 4,3 4,8
-0,5
-1
-1,5
-2
Şekil 4.3.2.2e: GDM plasental aldolazda FBP için Hill plot grafiklemesi.
Bu grafikte de, enzimin bifazik özellikte olduğu görülmektedir. Hill plot grafiklemesine göre, enzimin farklı substrat derişimlerinde farklı kinetik özellikler gösterdiği bulundu.
4.3.2.3. Sağlıklı İnsan Plasental Aldolazının İnhibitör Kinetiği
Sağlıklı insan plasental aldolazının inhibisyon kinetiği çalışmaları, DHAP, ATP ve Mg+2 ile yapıldı. Substrat derişimleri önceki deneylerde saptanan lineer aralıkta çalışıldı. Systat 11 nonlineer regresyon modülündeki inhibisyon modellemeleri ile inhibisyon kinetiklerinin tiplemeleri belirlendi.
4.3.2.3a. Sağlıklı İnsan Plasental Aldolazın DHAP Kinetiği
DHAPın sağlıklı insan plasental Aldolazı üzerine inhibisyon etkileri incelendi. DHAPın, sağlıklı insan plasental aldolazının non-kompetitif inhibitörü olduğu bulundu. DHAPın Ki değeri, 1,0390,107 mM olarak hesaplandı. Şekil 4.3.2.3ada grafiklendi:

İlgili Kaynaklarsingle.php