Fruktoz 1,6 bis fosfat aldolaz enziminin normal ve diyabetli plasentalardan saflaştırılarak enzim aktivitesi ve kinetiklerinin karşılaştırılması


40
1 mM FBP 5 mM FBP 10 mM FBP 15 mM FBP 30

59

1/v, mU/mg prot. -1

20

10

0

-0,08

0,02

0,12

0,22

0,32

0,42

0,52

ATP, mM

Şekil 4.3.2.3b2: ATPnin sağlıklı insan plasental aldolazı üzerine etkisinin Dixon Grafiği.

4.3.2.3c. Sağlıklı İnsan Plasental Aldolazın Mg+2 Kinetiği
Çalışmanın bu bölümünde sağlıklı insan plasental aldolazının iki değerlikli metal olan Mg+2 ile etkileşimi incelenerek, inhibisyon etkileri araştırıldı. İnhibitörlü ortamda elde edilen doğrular, Mg+2un sağlıklı plasental enzimin kompetitif inhibitörü olduğunu gösterdi. Ki değeri hesaplandığında, pure-kompetitif inhibisyon yaptığı bulundu. Systat 11 nonlineer regresyon modülündeki inhibisyon modellemeleri ile, Ki 14,6782,702 mM olarak hesaplandı. Buna ait grafik, şekil 4.3.2.3cde gösterildi. Şekilde de görüldüğü gibi, kontrol ve inhibisyon doğrularının 1/V ekseninde kesiştiği gözlendi ve inhibisyon tipi onaylandı.68. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

insan
plasental
aldolazı
bulundu
aldolazın
kompetitif


68. SAYFA ICERIGI

40
1 mM FBP 5 mM FBP 10 mM FBP 15 mM FBP 30

59

1/v, mU/mg prot. -1

20

10

0

-0,08

0,02

0,12

0,22

0,32

0,42

0,52

ATP, mM

Şekil 4.3.2.3b2: ATPnin sağlıklı insan plasental aldolazı üzerine etkisinin Dixon Grafiği.

4.3.2.3c. Sağlıklı İnsan Plasental Aldolazın Mg+2 Kinetiği
Çalışmanın bu bölümünde sağlıklı insan plasental aldolazının iki değerlikli metal olan Mg+2 ile etkileşimi incelenerek, inhibisyon etkileri araştırıldı. İnhibitörlü ortamda elde edilen doğrular, Mg+2un sağlıklı plasental enzimin kompetitif inhibitörü olduğunu gösterdi. Ki değeri hesaplandığında, pure-kompetitif inhibisyon yaptığı bulundu. Systat 11 nonlineer regresyon modülündeki inhibisyon modellemeleri ile, Ki 14,6782,702 mM olarak hesaplandı. Buna ait grafik, şekil 4.3.2.3cde gösterildi. Şekilde de görüldüğü gibi, kontrol ve inhibisyon doğrularının 1/V ekseninde kesiştiği gözlendi ve inhibisyon tipi onaylandı.

İlgili Kaynaklarsingle.php