Fruktoz 1,6 bis fosfat aldolaz enziminin normal ve diyabetli plasentalardan saflaştırılarak enzim aktivitesi ve kinetiklerinin karşılaştırılması


60

1/v (10-3), mU/mg prot.-1

10 1 mM FBP 5 mM FBP 10 mM FBP 15 mM FBP
7,5 20 mM FBP
5
2,5

-0,25

0 0

0,25 0,5 0,75

1 1,25 MgCl2, mM

Şekil 4.3.2.3c: Mg+2un sağlıklı insan plasental aldolazı üzerine etkisi.

4.3.2.4. GDM İnsan Plasental Aldolazının İnhibitör Kinetiği
GDM insan plasental aldolazının inhibisyon kinetiği çalışmaları, DHAP, ATP ve Mg+2 ile gerçekleştirildi. Substrat derişimleri önceki deneylerde saptanan lineer aralıkta çalışıldı. Systat 11 nonlineer regresyon modülündeki inhibisyon modellemeleri ile inhibisyon kinetiklerinin tiplemeleri belirlendi.

4.3.2.4a. GDM İnsan Plasental Aldolazın DHAP Kinetiği
DHAPın GDM insan plasental Aldolazı üzerine inhibisyon etkileri incelendi. DHAPın, gestasyonel diyabetik insan plasental aldolazının kompetitif inhibitörü olduğu bulundu. Ki değeri, 0,7660,035 mM olarak hesaplandı. İnhibisyon kinetiği Şekil 4.3.2.4ada grafiklendi:69. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

aldolazın
inhibitör
aldolazı
plasental
insan
kompetitif


69. SAYFA ICERIGI

60

1/v (10-3), mU/mg prot.-1

10 1 mM FBP 5 mM FBP 10 mM FBP 15 mM FBP
7,5 20 mM FBP
5
2,5

-0,25

0 0

0,25 0,5 0,75

1 1,25 MgCl2, mM

Şekil 4.3.2.3c: Mg+2un sağlıklı insan plasental aldolazı üzerine etkisi.

4.3.2.4. GDM İnsan Plasental Aldolazının İnhibitör Kinetiği
GDM insan plasental aldolazının inhibisyon kinetiği çalışmaları, DHAP, ATP ve Mg+2 ile gerçekleştirildi. Substrat derişimleri önceki deneylerde saptanan lineer aralıkta çalışıldı. Systat 11 nonlineer regresyon modülündeki inhibisyon modellemeleri ile inhibisyon kinetiklerinin tiplemeleri belirlendi.

4.3.2.4a. GDM İnsan Plasental Aldolazın DHAP Kinetiği
DHAPın GDM insan plasental Aldolazı üzerine inhibisyon etkileri incelendi. DHAPın, gestasyonel diyabetik insan plasental aldolazının kompetitif inhibitörü olduğu bulundu. Ki değeri, 0,7660,035 mM olarak hesaplandı. İnhibisyon kinetiği Şekil 4.3.2.4ada grafiklendi:

İlgili Kaynaklarsingle.php