T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FUTBOLDA BETA ENDORFİN DÜZEYLERİ ve LAKTAT ELİMİNASYONUNUN ŞUT ve SPRİNT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Spor Bilimleri Doktora Programı Doktora Tezi
Faik VURAL
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Faruk TURGAY
İzmir 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türk masallarının sembolik açıdan çözümlenmesi - Sayfa 602
589 Karakuzu Berrin (1997), Kadınhanı Halk Anlatımları Üzerine Bir Araştırma, (Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi.) Kılınç, Aziz (2001), Yakaafşar Kasabası Anlatı Türleri Üzerine Bir İnceleme (Hikaye, Masal, Fıkra), (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora Tezi.) Köksel, Behiye (1995), Gaziantep Masalları Üzerine Bir İnceleme, (Selçuk Üni...
Türk masallarının sembolik açıdan çözümlenmesi - Sayfa 601
588 yılından önce ve 1982 yılından sonra yapılmış masal çalışmaları ayrıntılı bir şekilde değerlendirilmiştir. Yukarıda da belirtildiği üzere masallarla ilgili geçmiş yıllarda hazırlanan doktora ve yüksek lisans tezlerinde masal çalışmalarına ayrıntılı olarak yer verildiği için burada özellikle 1990 yılından sonra ülkemizde masallar üzerine hazırlanan doktora ve yüksek lisans çalışmalarına yer v...
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde 2001-2002 yıllarında verilen hizmetlerin değerlendirilmesi - Sayfa 68
55 anabilim dallarında 401 (% 53,6), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına bağlı anabilim dallarında 347 (% 46,4), servis yatak sayılarının Dahili Tıp Bilimleri Bölüm başkanlığına bağlı anabilim dallarında 621 (% 55,2), Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanlığına bağlı anabilim dallarında 503 (% 44,8), serviste yatan ortalama günlük hasta sayısının Dahili Tıp Bilimleri Bölüm başkanlığına bağlı an...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

doktora
üniversitesi
bilimleri
enstitüsü
tezi
üzerine


1. SAYFA ICERIGI

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FUTBOLDA BETA ENDORFİN DÜZEYLERİ ve LAKTAT ELİMİNASYONUNUN ŞUT ve SPRİNT PERFORMANSI ÜZERİNE ETKİLERİ
Hareket ve Antrenman Bilimleri Anabilim Dalı Spor Bilimleri Doktora Programı Doktora Tezi
Faik VURAL
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Faruk TURGAY
İzmir 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php