Fuzzy topolojik uzaylarda dönüşümler uzayı

Terim 2.3.12: I x de herhangi A ve B fuzzy kümeleri için (A B)’= (A’1x ) (1x B’)dir.

Benzer şekilde

fi : X i Yi

i = 1,2

ise ( f1 f2 )1

(B1 B2 ) =

f11(B1 )

( )f

1 2

B2

bütün

B1 B2 X 2 Y2 dir.

Tanım 2.3.13: X ve Y gibi iki fuzzy topolojik uzayı olsun.
T : X Y Y X fonksiyonu T (x, y) = y, x her (x, y) X Y için belirli ise f e
değişim dönüşümü denir. Sıradaki Lemmanın ispatı kolaydır.

Lemma 2.3.14: T : X Y Y X e değişim dönüşümü fuzzy sürekli iken belirlidir.

2. 4: Fuzzy Kompaktlık
Tanım 2. 4. 1: A fuzzy küme olsun v I E fuzzy kompakt ise her küme ailesi için iken sup v
0
ve her > 0 için bir sonlu altaile 0 olduğundan sup v
0
dur. Şimdi yukarıdaki tanımdaki fuzzy kompaktlık kavramını kullanarak aşağıdaki tanımı
verelim. 1420. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Fuzzy düzlem geometride bazı analitik kavramlar - Sayfa 44
Örnek 3.1.1. µ¶ −− − X ve Y iki reel fuzzy sayı olsun öyle ki µ xÁX = 1 dir gerek ve yeter ¸sart x = a dır, µ¶ µ µ ¶ µ ¶¶ − −− µ yÁY = 1 dir gerek ve yeter ¸sart y = b dir. O zaman min µ xÁX , µ yÁY = µ¶ − µ (x, y) ÁP (a, b) ,(a, b) noktasında bir fuzzy noktadır. − F düzlemin bir fuzzy alt cümlesi − olsun.F fuzzy konvekstir gerek ...
Fuzzy topolojik uzaylarda kompaktlık - Sayfa 67
57 { }β, böyle bir aile ise, o zaman ∀j∈ J için βj = v ∈ τ j : f −1 j ( v ) ∈ β . O halde ( ) { ( ) }∀ Bj ∈ 2⏐β⏐için 0 f −1 j ( v ) : v ∈ βj 0 ∈ 2⏐β⏐ var ve böylece , z ∈ ∏ X j j∈J var ∋ ( ) ( ) ( ) ( )( )( )sup f −1 j v v∈(βj )0 z < α-ε ⇔ sup v v∈(βj )0 zj < α-ε ⇔ s...
L-fuzzy idealler ve L-fuzzy modüller üzerine bazı sonuçlar - Sayfa 57
49 Burada (θ1 :ρ θ)’nu¨n bir L- fuzzy ρ-ideal olması nedeniyle Tanım 4.4.1 ile [20, Tanım 5.3]’in aynı oldu˘gu g¨ozlemlenir. Tanım 4.4.3 ρ ∈ H(R), θ ∈ Sρ(M ) ve ρ(0) ≥ θ(0) olsun. µ ∈ Iρ(R), θ1 ∈ Sρ,θ(M ) ve θ1(0) = θ(0) olmak u¨zere her x ∈ M ic¸in, (θ1 :θ µ)(x) = sup{β(x) | µ ◦ β ⊆ θ1, β ∈ Sρ,θ(M ), β(0) = θ(0)} ¸seklinde tanımlanan fuzzy ku¨meye θ1 ve µ’nu¨n fuzzy rezidu¨ ku¨mesi denir. Fuzz...

20. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

olsun
fuzzy
tanım
lemma
herhangi
benzer


20. SAYFA ICERIGI

Terim 2.3.12: I x de herhangi A ve B fuzzy kümeleri için (A B)’= (A’1x ) (1x B’)dir.

Benzer şekilde

fi : X i Yi

i = 1,2

ise ( f1 f2 )1

(B1 B2 ) =

f11(B1 )

( )f

1 2

B2

bütün

B1 B2 X 2 Y2 dir.

Tanım 2.3.13: X ve Y gibi iki fuzzy topolojik uzayı olsun.
T : X Y Y X fonksiyonu T (x, y) = y, x her (x, y) X Y için belirli ise f e
değişim dönüşümü denir. Sıradaki Lemmanın ispatı kolaydır.

Lemma 2.3.14: T : X Y Y X e değişim dönüşümü fuzzy sürekli iken belirlidir.

2. 4: Fuzzy Kompaktlık
Tanım 2. 4. 1: A fuzzy küme olsun v I E fuzzy kompakt ise her küme ailesi için iken sup v
0
ve her > 0 için bir sonlu altaile 0 olduğundan sup v
0
dur. Şimdi yukarıdaki tanımdaki fuzzy kompaktlık kavramını kullanarak aşağıdaki tanımı
verelim. 14

İlgili Kaynaklarsingle.php