Fuzzy topolojik uzaylarda dönüşümler uzayı

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.I İÇİNDEKİLER.II ÖZET.III ABSTRACT.IV SİMGELER DİZİNİ.V 1. GİRİŞ.1 2. KURAMSAL TEMELLER.2
2-1 Topolojik Uzaylar.2 2-2 Dönüşümler Uzayı.2 2-3 Fuzzy Topolojik Uzaylar .11 2-4 Fuzzy Kompaktlık. .14 3. FUZZY TOPOLOJİK UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER UZAYI ÜZERİNE ÇALIŞMA.15 3.1: Fuzzy Kompakt-Açık Topoloji.15 3.2: Değer Dönüşümü.16 3.3 Eksponensiyel Dönüşüm.20 3.4:Fonksiyonlar Uzayı Üzerinde Yüksek Dereceden Açıklık .24 3.5: Noktasal Fuzzy Topoloji .30 3.6: Fuzzy Topolojik Uzaylarda Zayıf Dönüşümler Uzayı.34 4. KAYNAKLAR.40 ÖZGEÇMİŞ.42
II3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Intuitionistic fuzzy topolojik uzaylarda işlemler - Sayfa 22
10 ve aileleri sırası ile çarpım topolojisinin kanonik alt bazı ve kanonik bazı olarak adlandırılır (Ying-Ming ve Mao-Kang, 1997). Teorem 2.2.19. fuzzy topolojik uzaylar ailesi ve bu fuzzy topolojik uzaylar ailesinin çarpım uzayı olsun. O halde a) Her bir için projeksiyon dönüşümü süreklidir b) çarpım topolojisi tüm projeksiyon dönüşümlerini sürekli yapan üzerindeki e...
Smooth topolojik uzaylar - Sayfa 3
İÇiNDEKİLER SayfaNo ÖNSOZ.......................................................................................................................................... 11 İÇİNDEKİLER............................................................................................................................. 111 Ö Z E f .....................................................................................

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dönüşüm
topoloji
topolojik
uzaylar
fuzzy
dönüşümler


3. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER
ÖNSÖZ.I İÇİNDEKİLER.II ÖZET.III ABSTRACT.IV SİMGELER DİZİNİ.V 1. GİRİŞ.1 2. KURAMSAL TEMELLER.2
2-1 Topolojik Uzaylar.2 2-2 Dönüşümler Uzayı.2 2-3 Fuzzy Topolojik Uzaylar .11 2-4 Fuzzy Kompaktlık. .14 3. FUZZY TOPOLOJİK UZAYLARDA DÖNÜŞÜMLER UZAYI ÜZERİNE ÇALIŞMA.15 3.1: Fuzzy Kompakt-Açık Topoloji.15 3.2: Değer Dönüşümü.16 3.3 Eksponensiyel Dönüşüm.20 3.4:Fonksiyonlar Uzayı Üzerinde Yüksek Dereceden Açıklık .24 3.5: Noktasal Fuzzy Topoloji .30 3.6: Fuzzy Topolojik Uzaylarda Zayıf Dönüşümler Uzayı.34 4. KAYNAKLAR.40 ÖZGEÇMİŞ.42
II

İlgili Kaynaklarsingle.php