Fuzzy topolojik uzaylarda dönüşümler uzayı

olarak tanımlanan aşağıdaki:

{ }( ) ( ) *r =

P1
J tJ t

Bt

: t

Bt

r

her bir

A *r

için

( )A

=

J

tJ

Pt 1

Bt

ve

t ( Bt ) r

dir. Dolayısı ile

A r

dir. *r

r

den

* elde edilir.

3.5: Noktasal Fuzzy Topoloji

Tanım 3.5.1: Y X kümesi üzerin de p yüksek dereceden açıklığına noktasal fuzzy fonksiyon
( )topolojisi denir ve Y X , p şeklinde gösterilir. ( )Bu değer dönüşümü ex : Y X , p (Y , ) de x X noktası için bir açık
dönüşümdür.

Lemma 3.5.2:

f

=

fi

:

(

Xi

, i

)

(Yi

,

i

)

ve

: IFTS IFTS

birer dönüşümdür.

Ispat:

Her

(Yi

,

i

)

için,

( ) ( ( ))

(

)

=

iJ

i

(

)

iJ

i

( fi )1 ( )

=

iJ

i

( fi )1

Yi

( ) ( )= iJ i

( )f 1 Xi

=

f 1 ( ) .

dir. Dolayısı ile fi bir dönüşümdür.

3036. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Fuzzy topolojik uzaylarda ters ve düz spektrler - Sayfa 43
44 Keyfi A ∈τ r 1 , için ( )A = ∨ Jλ ∧ t∈Jλ Pt −1 Bt τt ( Bt ) ≥ r buradan A∈τ r dir.Böylece τ r 1 ⊂τr olduğundan τ1 ≤ τ sağlanır. τ *r 1 ⊂ τ *r , τ * ≤ τ1* sağlanır.Böylece çarpım uzayının iki tanımı birbirine denk değildir. IFTS intinuistik fuzzy topolojik üzeyler kategorisi , J yönlendirilmiş bir küme olsun. Tanı...
Fuzzy topolojik uzaylarda ters ve düz spektrler - Sayfa 45
46 Fuzzy sürekli dönüşümlerini varmaktedir. Burdan her bir r ∈ I0 için lsiumuu f (r) puzzy ( ) ( )sürekli olduğundan lsiumuu f : lsiumuuXi ,τ ,τ * → lsiumuuYi ,τ ,τ * qp dönüşümüdür. Teorem 6.10 Inv(IFTS) , IFTS de ters sistemler katagorisi olsun.O zaman lsiumuu işlemi Inv(IFTS) katagorisinde IFTS katagorisine giden bir funktur. Teorem 6.11 Ters sistemlerinin çarpımının limiti bu sistemle...

36. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fuzzy
topoloji
fonksiyon
aşağıdaki
tanım
dönüşümdür


36. SAYFA ICERIGI

olarak tanımlanan aşağıdaki:

{ }( ) ( ) *r =

P1
J tJ t

Bt

: t

Bt

r

her bir

A *r

için

( )A

=

J

tJ

Pt 1

Bt

ve

t ( Bt ) r

dir. Dolayısı ile

A r

dir. *r

r

den

* elde edilir.

3.5: Noktasal Fuzzy Topoloji

Tanım 3.5.1: Y X kümesi üzerin de p yüksek dereceden açıklığına noktasal fuzzy fonksiyon
( )topolojisi denir ve Y X , p şeklinde gösterilir. ( )Bu değer dönüşümü ex : Y X , p (Y , ) de x X noktası için bir açık
dönüşümdür.

Lemma 3.5.2:

f

=

fi

:

(

Xi

, i

)

(Yi

,

i

)

ve

: IFTS IFTS

birer dönüşümdür.

Ispat:

Her

(Yi

,

i

)

için,

( ) ( ( ))

(

)

=

iJ

i

(

)

iJ

i

( fi )1 ( )

=

iJ

i

( fi )1

Yi

( ) ( )= iJ i

( )f 1 Xi

=

f 1 ( ) .

dir. Dolayısı ile fi bir dönüşümdür.

30

İlgili Kaynaklarsingle.php