Fuzzy topolojik uzaylarda dönüşümler uzayı

1.GİRİŞ
Bu tez çalışması içerisinde yukarıda da belirtildiği gibi Fuzzy Topolojik Uzayların özel bir hali olan Fuzzy Topolojik Uzaylarda Dönüşümler Uzayı üzerinde durulmuştur. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gerekli olan kavram ve tanımlamalara yer verilerek Topolojik Uzaylar, Dönüşümler Uzayı ve Fuzzy Topolojik Uzaylar ile ilgili gerekli teoremler ve ispatları verilmiştir. İkinci bölümde ise Fuzzy Topolojik Uzaylarda Dönüşümler Uzayı üzerine yapılmış olunan çalışma verilmiştir.
Topolojide, Analizde, Fonksiyonel Analizde; Dönüşümler Uzayının önemli bir yeri vardır. Dönüşümler Uzayında bazı topolojiler tanımlanabilir. Bunlardan en önemlilere Noktasal Yakınsak ve Kompakt Açık topolojilerdir.
Bizim amacımız Fuzzy Topolojik Uzayların Dönüşümler Uzayında Fuzzy Topolojiler tanımlamak ve Genel Topolojideki teoremleri ve özellikleri buraya taşımaktır.
Fuzzy Küme kavramı ilk olarak 1966 yılın da Lütfizadeh tarafından ifade edilmiştir. Daha sonra Fuzzy Kümeler üzerinde Topoloji kavramını Change tanımlamıştır. Ardından Ming, Samanta ve diğerleri Ayırma Aksiyomları ve Kompaktlık gibi kavramları Fuzzy Topolojik Uzaylara taşımışlardır. Son yıllarda ise Fuzzy Topolojik Uzaylara farklı bir yaklaşım izlenilmektedir. Bu bağlamda ilk olara Soustac Sezgisel Fuzzy Topolojik Uzay kavramını ifade etmiştir. Bu yeni durumda Fuzzy Kümelerin açık olup olmaması değil açıklık derecesi önem taşımaktadır. Hard Samanta tarafından Sezgisel Fuzzy Topolojik Uzaylar ile Fuzzy Topolojik Uzaylar arsında bir bağlantı kurulmuştur. Bizde bu bağlantıdan yararlanarak Sezgisel Fuzzy Topolojik Uzayların Dönüşümler Uzayında Noktasal Yakınsaklık Topolojisini vererek bu Dönüşümler Uzayının bazı özelliklerini araştırdık.
17. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Intuitionistic fuzzy topolojik uzaylarda işlemler - Sayfa 13
1. GİRİŞ ve LİTERATÜR BİLDİRİŞLERİ Fuzzy küme tanımı ilk olarak 1965 yılında Zadeh tarafından yapılmıştır. Bu tanımla beraber klasik mantıktan fuzzy mantığa geçiş yapılmıştır. Zadeh‟in yapmış olduğu bu çalışma bilgisayar teknolojisinde geniş bir uygulama alanı bulmuş ve birçok yeniliğin öncüsü olmuştur. Fuzzy kümeler üzerinde Chang, 1968 yılında fuzzy topoloji kavramını vermiştir. Birçok araştırm...
Fuzzy topolojik uzaylar ve fuzzy metrik uzaylar - Sayfa 10
2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR İlk olarak 1965 yılında L.A. Zadeh , fuzzy küme kavramını tanımlayarak kümeler teorisi üzerine bazı özellikleri incelemiştir. 1968 yılında C. L. Chang’in fuzzy topolojik uzayı tanımlamasından sonra genel topolojideki kavramlar fuzzy topolojik uzaylara taşınmaya başlanmıştır. 1974 yılında Wong tarafından fuzzy nokta tanımlanmıştır. 1980 yılında Pu ve Liu daha sonra, 1985 yıl...
Esas ve kuvvetli fuzzy metrik uzaylar - Sayfa 10
2 Fuzzy mantığın ilk uygulaması, Mamdani tarafından 1974 yılında bir buhar makinesinin fuzzy mantık denetiminin gerçekleştirilmesi olmuştur. 1980 yılında bir Hollanda şirketi çimento fırınlarının denetiminde fuzzy mantık denetimini uygulamıştır. Daha sonraları başta Japonya olmak üzere dünyadaki bir çok ülke araştırma ve mühendislik uygulamalarıyla bu konuda büyük gelişmeler sağlanmıştır. Örneğin...

7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uzaylar
uzay
topolojik
topoloji
kavram
kümeler


7. SAYFA ICERIGI

1.GİRİŞ
Bu tez çalışması içerisinde yukarıda da belirtildiği gibi Fuzzy Topolojik Uzayların özel bir hali olan Fuzzy Topolojik Uzaylarda Dönüşümler Uzayı üzerinde durulmuştur. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde gerekli olan kavram ve tanımlamalara yer verilerek Topolojik Uzaylar, Dönüşümler Uzayı ve Fuzzy Topolojik Uzaylar ile ilgili gerekli teoremler ve ispatları verilmiştir. İkinci bölümde ise Fuzzy Topolojik Uzaylarda Dönüşümler Uzayı üzerine yapılmış olunan çalışma verilmiştir.
Topolojide, Analizde, Fonksiyonel Analizde; Dönüşümler Uzayının önemli bir yeri vardır. Dönüşümler Uzayında bazı topolojiler tanımlanabilir. Bunlardan en önemlilere Noktasal Yakınsak ve Kompakt Açık topolojilerdir.
Bizim amacımız Fuzzy Topolojik Uzayların Dönüşümler Uzayında Fuzzy Topolojiler tanımlamak ve Genel Topolojideki teoremleri ve özellikleri buraya taşımaktır.
Fuzzy Küme kavramı ilk olarak 1966 yılın da Lütfizadeh tarafından ifade edilmiştir. Daha sonra Fuzzy Kümeler üzerinde Topoloji kavramını Change tanımlamıştır. Ardından Ming, Samanta ve diğerleri Ayırma Aksiyomları ve Kompaktlık gibi kavramları Fuzzy Topolojik Uzaylara taşımışlardır. Son yıllarda ise Fuzzy Topolojik Uzaylara farklı bir yaklaşım izlenilmektedir. Bu bağlamda ilk olara Soustac Sezgisel Fuzzy Topolojik Uzay kavramını ifade etmiştir. Bu yeni durumda Fuzzy Kümelerin açık olup olmaması değil açıklık derecesi önem taşımaktadır. Hard Samanta tarafından Sezgisel Fuzzy Topolojik Uzaylar ile Fuzzy Topolojik Uzaylar arsında bir bağlantı kurulmuştur. Bizde bu bağlantıdan yararlanarak Sezgisel Fuzzy Topolojik Uzayların Dönüşümler Uzayında Noktasal Yakınsaklık Topolojisini vererek bu Dönüşümler Uzayının bazı özelliklerini araştırdık.
1

İlgili Kaynaklarsingle.php