Fyodor Sologub’un romanlarında zaman ve uzamT.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Doktora Tezi
FYODOR SOLOGUBUN ROMANLARINDA ZAMAN VE UZAM
Korhan Korbek 2502070413
Tez Danışmanı Prof. Dr. Emine İnanır
İstanbul 2013 Proje no: 105961. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Cemal Süreya'nın Guillaume Apollinaire çevirileri ve Cemal Süreya'nın şiirlerindeki Guillaume Apollinaire etkisi - Sayfa 211
Wellek, René, ve Austin Warren. Edebiyat Teorisi. Çev. Ö. Faruk Huyugüzel. İstanbul: Dergâh Yayınları, 2011. Tezler: Akgün, Ali. İlhan Berk Şiirinde Nesne Sorunu. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, 2002. Doğan, Mehmet. Cemal Süreya’nın Şiiri (Yapı, Tema ve Anlatım). Doktora Tezi. Ankara: Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, 200...
15. yüzyıla ait 'Enfesü'l-Cevâhir' adlı yazma üzerinde dil incelemesi (giriş-inceleme-metin-sözlük) - Sayfa 64
- Özcan Tabaklar, Amme Cüzü Tefsiri, Mustafa bin Muhammed (varak no: 111b-121a/143a-154b), İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 1987. - Hasan Şimşek, Tefsirü Sûreti’-l-Mülk (İnceleme- Metin-Dizin), Cumhuriyet Ü., SBE., Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2006. - Necati Gül, Amme Cüzü Tefsiri (Metin-İnceleme), Ondokuz Mayıs Ü., SBE., Türk Dili ve ...
İstanbul Üniversitesi kütüphanesindeki Arap edebiyatına dair Arapça yazmalar - Sayfa 1
T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doğu Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANESİ'NDEKİ ARAP EDEBİYATINA DAİR ARAPÇA YAZMALAR Ayşe Topsakal 2501040366 Tez Danışmanı: Prof. Dr. A. Yaşar KOÇAK İstanbul-2007 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

istanbul
üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Slav Dilleri ve Edebiyatları Anabilim Dalı Rus Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı
Doktora Tezi
FYODOR SOLOGUBUN ROMANLARINDA ZAMAN VE UZAM
Korhan Korbek 2502070413
Tez Danışmanı Prof. Dr. Emine İnanır
İstanbul 2013 Proje no: 10596

İlgili Kaynaklarsingle.php