T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES
TIP FAKÜLTES
GASTROÖZOFAJ AL REFLÜ HASTALARINDA UZUN DÖNEM PROTON POMPA NH TÖRÜ KULLANIMININ M DEDE PREKANSERÖZ DE KL KLER N GEL MES NE ETK N ARA TIRILMASI
Uz. Dr. brahim GÖREN
GASTROENTEROLOJ B M DALI UZMANLIK TEZ TEZ DANI MANI
Prof. Dr. Mehmet LER
2007-ISPARTA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ses delillerinin içerik önincelemesi ve tahrifinin tespiti için yeni yöntemler - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitü onay Prof. Dr. Necip Camu³cu Müdür Bu tezin Yüksek Lisans derecesinin tüm gereksinimlerini sa§lad§n onaylarm. Doç. Dr. Erdo§an DO‡DU Anabilim Dal Ba³kan ERKAM UZUN tarafndan hazrlanan SES DELLLERNN ÇERK ÖNNCELEMES VE TAHRFNN TESPT ÇN YEN YÖNTEMLER adl bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun oldu§unu onaylarm. Yrd. Doç. Dr. Hüsrev Taha SENCAR Tez...
Mikroiş“lemcilerde sanal adreslerden yararlanılarak geçici hatalara kar“şı koruma sağ‡lanması - Sayfa 2
Fen Bilimleri Enstitü onay Prof. Dr. Ünver KAYNAK Müdür Bu tezin Yüksek Lisans derecesinin tüm gereksinimlerini sa§lad§n onaylarm. Doç. Dr. Erdo§an Do§du Anabilim Dal Ba³kan Yaman ÇAKMAKÇI tarafndan hazrlanan MKRO“LEMCLERDE SANAL ADRESLERDEN YARARLANILARAK GEǝC HATALARA KAR“I KORUMA SA‡LANMASI adl bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun oldu§unu onaylarm. Doç. Dr. O§uz Ergin T...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

prof
uzun
kler
vers
mehmet
fakültes


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEM REL ÜN VERS TES
TIP FAKÜLTES
GASTROÖZOFAJ AL REFLÜ HASTALARINDA UZUN DÖNEM PROTON POMPA NH TÖRÜ KULLANIMININ M DEDE PREKANSERÖZ DE KL KLER N GEL MES NE ETK N ARA TIRILMASI
Uz. Dr. brahim GÖREN
GASTROENTEROLOJ B M DALI UZMANLIK TEZ TEZ DANI MANI
Prof. Dr. Mehmet LER
2007-ISPARTA

İlgili Kaynaklarsingle.php