Gaz kütlesel debisi ölçülmesi için geliştirilmiş bir yöntemin hassasiyet ve güvenilirliğinin araştırılması


T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GAZ KÜTLESEL DEBİSİ ÖLÇÜLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR YÖNTEMİN
HASSASİYET VE GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Volkan ERDEMİR
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Prof.Dr. Ing. Ahmet CAN
EDİRNE 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GAZ KÜTLESEL DEBİSİ ÖLÇÜLMESİ İÇİN GELİŞTİRİLMİŞ BİR YÖNTEMİN
HASSASİYET VE GÜVENİLİRLİĞİNİN ARAŞTIRILMASI Volkan ERDEMİR
YÜKSEK LİSANS TEZİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
Prof.Dr. Ing. Ahmet CAN
EDİRNE 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php