Gaz türbinli gemilerde ekserji ve termodinamik analiz

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GAZ TÜRBİNLİ GEMİLERDE EKSERJİ VE TERMODİNAMİK ANALİZ
Turan ÇUBUĞUUZUN
FBE Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Ana Bilim Dalında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tamer YILMAZ
İSTANBUL, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Polietilen malzemeden kültür balıkçılığı servis teknesi tasarımı - Sayfa 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI POLİETİLEN MALZEMEDEN KÜLTÜR BALIKÇILIĞI SERVİS TEKNESİ TASARIMI Gemi İnşaatı Mühendisi Uğursal DEMİR Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce "GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ YÜKSEK MÜHENDİSİ" Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Verild...
D kesit köpük dolgulu tüp monte edilmiş fiberglass tekne/bot imalatı - Sayfa 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI D KESİT KÖPÜK DOLGULU TÜP MONTE EDİLMİŞ FİBERGLASS TEKNE / BOT İMALATI Gemi İnşaatı Mühendisi Dursun Murat SEKBAN Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce "GEMİ İNŞAATI ve GEMİ MAKİNELERİ YÜKSEK MÜHENDİSİ" Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enst...
Gemi direncinin hesaplamalı akışkanlar dinamiği yöntemiyle hesaplanması - Sayfa 2
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GEMİ İNŞAATI VE GEMİ MAKİNELERİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GEMİ DİRENCİNİN HESAPLAMALI AKIŞKANLAR DİNAMİĞİ YÖNTEMİYLE HESAPLANMASI Gemi İnşaatı Mühendisi Erhan AKSU Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsünce "Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Yüksek Mühendisi" Unvanı Verilmesi İçin Kabul Edilen Tezdir. Tezin Enstitüye Veril...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimleri
enstitüsü
tezi
bilim
gemi
teknik


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GAZ TÜRBİNLİ GEMİLERDE EKSERJİ VE TERMODİNAMİK ANALİZ
Turan ÇUBUĞUUZUN
FBE Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Ana Bilim Dalında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Doç. Dr. Tamer YILMAZ
İSTANBUL, 2006

İlgili Kaynaklar
single.php