Gaz türbinli kojenerasyon sistemlerinde yakıt olarak doğalgaz kullanımının incelenmesi


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GAZ TÜRBİNLİ KOJENERASYON SİSTEMLERİNDE YAKIT OLARAK DOĞALGAZ KULLANIMININ İNCELENMESİ
Makina Mühendisi Duygu ÇAKIR
FBE Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Isı Proses Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan A. HEPERKAN (YTÜ) Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Duriye Bilge
Doç. Dr. Nurettin Umurkan
İSTANBUL, 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Katı oksit yakıt pillerinde elektrot/elektolit arayüzey dinamiğinin incelenmesi - Sayfa 2
Selahattin ÇELİK tarafından hazırlanan “KATI OKSİT YAKIT PİLLERİNDE ELEKTROT/ELEKTOLİT ARAYÜZEY DİNAMİĞİNİN İNCELENMESİ” adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Beycan İBRAHİMOĞLU Tez Danışmanı, Makine Mühendisliği Anabilim Dalı …………………....... Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmişt...
Genetik algoritma yardımıyla dişlilerde optimum modül seçimi ve dişlilerin boyutlandırılması - Sayfa 2
Tamer BAŞKAL tarafından hazırlanan GENETİK ALGORİTMA YARDIMIYLA DİŞLİLERDE OPTİMUM MODÜL SEÇİMİ VE DİŞLİLERİN BOYUTLANDIRILMASI adlı bu tezin Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Prof. Dr. Faruk MENDİ Tez Danışmanı, Makine Eğitimi Anabilim Dalı ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Makine Eğitimi Anabilim Dalında Doktora tezi olarak kabul edilmiştir. Prof...
Soğuk ve kriyojenik işlemli bakır elektrot ve berilyum-bakır alaşımı iş parçalarının elektro erozyon işleme performansına etkileri - Sayfa 2
Yakup YILDIZ tarafından hazırlanan “SOĞUK VE KRİYOJENİK İŞLEMLİ BAKIR ELEKTROT VE BERİLYUM-BAKIR ALAŞIMI İŞ PARÇALARININ ELEKTRO EROZYON İŞLEME PERFORMANSINA ETKİLERİ” adlı bu tezin doktora tezi olarak uygun oluğunu onaylarım. Prof. Dr. Muammer NALBANT Tez Danışmanı, Makine Eğitimi ………………………………. Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği / oy çokluğu ile Makine Eğitimi Anabilim Dalında Dok...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

jüri
bilimleri
enstitüsü
prof
tezi
hazırlanan


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GAZ TÜRBİNLİ KOJENERASYON SİSTEMLERİNDE YAKIT OLARAK DOĞALGAZ KULLANIMININ İNCELENMESİ
Makina Mühendisi Duygu ÇAKIR
FBE Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Isı Proses Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Hasan A. HEPERKAN (YTÜ) Jüri Üyeleri: Prof. Dr. Duriye Bilge
Doç. Dr. Nurettin Umurkan
İSTANBUL, 2006

İlgili Kaynaklarsingle.php