T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI A.B.D. TIPTA UZMANLIK TEZİ
GEÇ BAŞLANGIÇLI, HAFİF ORTA KLİNİK ŞİDDETTEKİ, ÇOK İLACA DİRENÇLİ
BAKTERİLERLE ENFEKSİYON VE/VEYA YÜKSEK MORTALİTE RİSKİ OLMAYAN, HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİLERDE ETKEN SPEKTRUMU VE ANTİBİYOTİK
DUYARLILIĞI
SABRİ GÖZÜM
Danışman Prof. Dr. Oğuz KILINÇ
İZMİR 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eğitim hastanelerindeki acil servis çalışanlarına yönelik şiddet olaylarının ve acil servislerdeki güvenlik durumunun incelenmesi - Sayfa 33
Tablo 1. Hastanelere Göre Çalışanların Dağılımı Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Cerrahpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dal...
Ankara ili Keçiören Sağlık Grup Başkanlığı'na bağlı birinci basamak sağlık kuruluşlarında çalışan hekimlerin akılcı ilaç kullanımı konusunda bilgi ve tutumlarının değerlendirilmesi - Sayfa 39
Araştırmaya katılan hekimlerin mezun oldukları tıp fakültelerine göre dağılımları Tablo 4.1.5.’de verilmiştir. Tablo 4.1.5. Araştırmaya Katılan Hekimlerin Mezun Oldukları Tıp Fakültelerinin Dağılımı, Mayıs 2007, Ankara. Mezun Olunan Tıp Fakültesi Sayı Yüzde* Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Erciyes Üniversitesi Tıp F...
- Sayfa 271
EK A: Kurtulanlarin Önyargi-Free Veri Seti-Tüm Fonlar 1 ABN AMRO BANK A TIPI Degisken FON 2 ABN AMRO YATIRIM A TIPI KARMA FON 3 ACAR MD A TIPI Degisken FON 4 ACAR MD A TIPI KARMA FON 5 AKBANK A TIPI Degisken FON 6 AKBANK Ob A TIPI Degisken FON 7 AKBANK Ob PORTFÖY YÖN A TIPI HISSE FON 8 AKBANK A TIPI HISSE FON 9 AKBANK A TIPI KARMA FON 10 AK YATIRIM MEN. Degisken A TIPI HISSE FON 11 AK YATIRIM MD A...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dokuz
üniversitesi
fakültesi
orta
eylül
uzmanlık


1. SAYFA ICERIGI

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
GÖĞÜS HASTALIKLARI A.B.D. TIPTA UZMANLIK TEZİ
GEÇ BAŞLANGIÇLI, HAFİF ORTA KLİNİK ŞİDDETTEKİ, ÇOK İLACA DİRENÇLİ
BAKTERİLERLE ENFEKSİYON VE/VEYA YÜKSEK MORTALİTE RİSKİ OLMAYAN, HASTANEDE GELİŞEN PNÖMONİLERDE ETKEN SPEKTRUMU VE ANTİBİYOTİK
DUYARLILIĞI
SABRİ GÖZÜM
Danışman Prof. Dr. Oğuz KILINÇ
İZMİR 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php