Gelişmekte olan ülkelerin kalkınmasında çok uluslu şirketlerin etkileri: Arjantin, Brezilya, Meksika ve Türkiye örneği (1980-2005)T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİLERİ: ARJANTİN, BREZİLYA, MEKSİKA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ (19802005)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Salih YULU
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA
KARS20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Atatürk dönemi valileri - Sayfa 279
Mahmut Celalettin Bey...................... 141 Mehmet Arif Bey............................ 141 Mehmet Atıf Tüzün.......................... 142, 187 Mehmet Atıf Ulusoğlu...................... 168 Mehmet Avni Doğan........................ 142, 188, 203 Mehmet Behçet· Bey......................... 172 Mehmet Burhanettin Teker ................. 142, 207 Mehmet Cemil Berkmen.................... 143 Meh...
Osmanlı Döneminde sille - Sayfa 752
731 Mehmet b. Hasan, 65, 94, 395, 408, 494, 541, 548, 568 Mehmet b. Hasan b. Mehmet, 395, 408, 548, 584 Mehmet b. Himmet, 105, 589 Mehmet b. Hüseyin, 66 Mehmet b. Hüseyin’in oğlu Hüseyin’in oğlu Hüseyin, 399 Mehmet b. İbrahim, 133, 499 Mehmet b. İsa, 91, 105, 589, 639 Mehmet b. İshak, 572, 614 Mehmet b. İsmail, 75, 460, 493, 544, 571 Mehmet b. İsmail b. Abdullah, 493 Mehmet b. Mahmut, 179, 31...
Âşık Mürsel Sinan Uğursu (hayatı-sanatı-eserleri) Life arts and works of Aşık Mursel Sinan Uğursu - Sayfa 434
Kadın yaylaların esen yelidir Gönül ırmağının coşkun selidir Mürsel-i Sinan’ın gönül dilidir Şu yanık sazımın telidir kadın 288 KAHRAMAN MEHMET’İM Vatanım diyerek türkü dilinde Sevdası gönlünde bayrak elinde Silahı kolunda mermi belinde Mehmet’im Mehmet’im aslan Mehmet’im Mehmet’in sesinden dağlar ezilir Düşmanın bağrına oklar süzülür Ya şehit ya gazi tarih yazılır Mehmet’im Mehmet’im yiğit Meh...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

mehmet
danışman
salih
kafkas
dalı
örneği


1. SAYFA ICERIGI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
İKTİSAT ANABİLİM DALI
GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERİN KALKINMASINDA ÇOK ULUSLU ŞİRKETLERİN ETKİLERİ: ARJANTİN, BREZİLYA, MEKSİKA VE TÜRKİYE ÖRNEĞİ (19802005)
YÜKSEK LİSANS TEZİ Mehmet Salih YULU
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Mehmet DİKKAYA
KARS2007

İlgili Kaynaklar

single.php