Gemi üretiminde yer seçim eğilimleri ve küme yapıları; Tuzla özel sektör tersaneler bölgesi örneği


YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GEMİ ÜRETİMİNDE YER SEÇİM EĞİLİMLERİ VE KÜME YAPILARI; TUZLA ÖZEL SEKTÖR TERSANELER BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Şehir Plancısı Serkan ÇELİK
FBE Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yiğit EVREN
İSTANBUL, 20081. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Kent, güvenlik ve güvenli kent planlaması; - Sayfa 2
Ela Ataç tarafından hazırlanan KENT, GÜVENLİK VE GÜVENLİ KENT PLANLAMASI; BURSA ÖRNEĞİ adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Yrd.Doç.Dr. Özlem GÜZEY ............................................ Tez Danışmanı, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Bu çalışma, jürimiz tarafından oy birliği ile Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalında Yüksek Lisans tezi olarak ...
Çok kriterli analiz teknikleri kullanılarak CBS tabanında jeo çevresel kriterlere göre Gölbaşı Özel Çevre Koruma bölgesinin mikrobölgelendirilmesi - Sayfa 2
2 Derya POLATKAN tarafından hazırlanan ÇOK KRİTERLİ ANALİZ TEKNİKLERİ KULLANILARAK CBS TABANINDA JEO ÇEVRESEL KRİTERLERE GÖRE GÖLBAŞI ÖÇK BÖLGESİNİN MİKROBÖLGELENDİRİLMESİ adlı bu tezin Yüksek Lisans tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Yrd.Doç.Dr. Şule TÜDEŞ …...................................................... Tez Danışmanı, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Bu çalısma, jür...
Tarihi kent merkezlerinde planlama sorunları, Ankara Ulus Tarihi Kent Merkezi koruma ıslah imar planı örneğinin incelenmesi - Sayfa 2
Tamer FİDAN tarafından hazırlanan TARİHİ KENT MERKEZLERİNDE PLANLAMA SORUNLARI ANKARA ULUS TARİHİ KENT MERKEZİ KORUMA ISLAH İMAR PLANI ÖRNEĞİNİN İNCELENMESİ adlı bu tezin Yüksek Lisans / Doktora tezi olarak uygun olduğunu onaylarım. Yrd. Doç. Dr. Şule TÜDEŞ ………………………………. Tez Danışmanı, Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Prof. Dr. Türkay Tüdeş ………………………………. Tez Danışmanı*, Yapı...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bölge
tezi
şehir
anabilim
bilimleri
enstitüsü


1. SAYFA ICERIGI

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GEMİ ÜRETİMİNDE YER SEÇİM EĞİLİMLERİ VE KÜME YAPILARI; TUZLA ÖZEL SEKTÖR TERSANELER BÖLGESİ ÖRNEĞİ
Şehir Plancısı Serkan ÇELİK
FBE Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Kentsel Mekan Organizasyonu ve Tasarım Programında Hazırlanan
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yiğit EVREN
İSTANBUL, 2008

İlgili Kaynaklarsingle.php