Genç futbolcularda treadmille belirlenen amaksimal oksijen tüketimi ile yo-yo ve mekik testine verilen performans cevaplarının incelenmesiTÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GENÇ FUTBOLCULARDA TREADMİLLE BELİRLENEN MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİMİ İLE YO-YO VE MEKİK
TESTİNE VERİLEN PERFORMANS CEVAPLARININ İNCELENMESİ
Erşan ARSLAN
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç.Dr. Sürhat MÜNİROĞLU
2009- ANKARA1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ankara ve Aksaray damızlık sığır yetiştiricileri il birliklerine üye süt sığırcılığı işletmelerinin yapısı ve sorunları - Sayfa 46
Ankara ve Aksaray illerinde kaba yem olarak ekimi yapılan yem bitkileri korunga, yonca ve silajlık mısır’dır. Korunga ekimi Ankara’da üç işletme, Aksaray’da 6 işletmede gerçekleştirilmektedir. Yonca eken işletmelerin oranı Ankara’da %48.4, Aksaray’da %69.7, silajlık mısır ekimi yapan işletmelerin oranı da aynı sırayla %33.9 ve %44.4’tür. Arpa ve buğday eken işletmelerin oranı her iki ilde de olduk...
Bir çocuk yayını olan yeni harfli mektepli gazetesi nüshalarındaki manzumelerin incelenmesi - Sayfa 229
32 Makaraya benzeyor. Kederleri eziyor. Genç ve ihtiyar herkes Yo-yo elde geziyor. Toparlacık boyu var, Şeytanlıktan soyu var. Hali de çok sevimli Çapkının çok huyu var 216 YO – YO Her gün bütün ellerde Artık hep var bir yo-yo Caddelerde her yerde Hep oynayorlar yo-yo. Fransa’dan çıkarak Dünyaya saldı budak; Boş zamanlarda herkes Mutlaka oynayacak. Ankara Lisesi: İ.E. [S.10, s.:6 (24.11.93...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ankara
yüksek
dalı
üniversitesi
enstitüsü
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GENÇ FUTBOLCULARDA TREADMİLLE BELİRLENEN MAKSİMAL OKSİJEN TÜKETİMİ İLE YO-YO VE MEKİK
TESTİNE VERİLEN PERFORMANS CEVAPLARININ İNCELENMESİ
Erşan ARSLAN
BEDEN EĞİTİMİ ve SPOR ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç.Dr. Sürhat MÜNİROĞLU
2009- ANKARA

İlgili Kaynaklarsingle.php