Genelleştirilmiş model yardımıyla çift-çift çekirdeklerin uyarılmış durumlarının incelenmesi
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FİZİK ANABİLİM DALI
GENELLEŞTİRİLMİŞ MODEL YARDIMIYLA ÇİFT ÇİFT ÇEKİRDEKLERİN UYARILMIŞ DURUMLARININ İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Reşat SÖNMEZ DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Rafet YILMAZ
VAN 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 111
tmpidx = tmpidx * tmpidx; Sonuç = -0.5 * tmpidx-0.5 * log (6,2832) -0.5 * logdet; sonuç döndürüyor; } B.2 Öz düzenleyip Karisimi Ag Kodu void hesapla (void) { long int index = 0; çift örneklem = 0; çift l_rate = 0; çift l_rate2 = 0; çift l_rate2_variance = 0; çift p_i_x [10]; çift P_x [10]; çift wm_mean = 0; çift wm_variance = 0; çift wm_sum_of_squares = 0; çift wm_sums = 0; çift wm_mean2 = 0; çif...
- Sayfa 83
{Double x; çift y; çift yük; çift earliestarrival; latestarrival çift; çift servicetime; bool is_assigned; bool is_depot; Talep * myrequest; Kamu: void setdatamembers (çift lb, çift ub, çift l, çift st); (çift) geçersiz setx; (çift) geçersiz Sety; void set_is_depot (int); void random_generation (); nokta (a, b çift çift); nokta (); çift whatisyourload (); çift returnx (); çift returny (); çift ret...
İnfeksiyöz trakeabronşitisli köpeklerde transtrakeal yıkama yöntemi ile etiyolojik ajanların belirlenmesi, prognostik kriterler ve sağaltım seçenekleri - Sayfa 38
24 Tablo 9. İTB’li hastalara ait klinik bulgular Hasta İTB’li Köpeklerde Klinik Bulgular No Öksürük Burun akıntısı Göz yaşı 1 Şiddetli kuru ve sert bir Çift taraflı oldukça yoğun Çift taraflı müko- öksürük muko-purulent purulent 2 Şiddetli kuru ve sert bir Çift taraflı oldukça yoğun Çift taraflı müko- öksürük muko-purulent purulent 4 Şiddetli k...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çift
yüzüncü
danışman
sönmez
reşat
hazırlayan


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
FİZİK ANABİLİM DALI
GENELLEŞTİRİLMİŞ MODEL YARDIMIYLA ÇİFT ÇİFT ÇEKİRDEKLERİN UYARILMIŞ DURUMLARININ İNCELENMESİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
HAZIRLAYAN: Reşat SÖNMEZ DANIŞMAN: Yrd. Doç. Dr. Rafet YILMAZ
VAN 2010

İlgili Kaynaklarsingle.php