T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
iŞLETME ANABiLIM DALI TiCARET HUKUKU BiLİM DALI
GENETİGİ DEGİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARDA ÜRETİCİNiN
HUKUKi SORUMLULUGU
Emrah DEMiR YÜKSEK LiSANS TEZİ
DANIŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Fahrettin M. ÖNDER1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESi
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
iŞLETME ANABiLIM DALI TiCARET HUKUKU BiLİM DALI
GENETİGİ DEGİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALARDA ÜRETİCİNiN
HUKUKi SORUMLULUGU
Emrah DEMiR YÜKSEK LiSANS TEZİ
DANIŞMAN
Yrd. Doç. Dr. Fahrettin M. ÖNDER

İlgili Kaynaklarsingle.php