Genital verrunun topikal tedavisinde KOH ile 5-fluorourasil + Salisilik asit etkinliğinin
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI
GENİTAL VERRUNUN TOPİKAL TEDAVİSİNDE KOH İLE 5-FLUOROURASİL + SALİSİLİK ASİT ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Selda IŞIK
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Rafet KOCA
ZONGULDAK 2009 i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 1
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak İl Merkezinde kadın nüfusunda cinsel işlev bozukluğu prevalansı - Sayfa 2
T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İL MERKEZİNDE KADIN NÜFUSUNDA CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU PREVALANSI Dr. Ülkem ANGIN ÖZTÜRK TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. Nuray ATASOY ZONGULDAK 2008 ii ...
Zonguldak ilindeki Streptococcus pneumoniae klinik izolatlarının fenotipik ve genotipik yöntemlerle epidemiyolojik değerlendirilmesi - Sayfa 1
T.C ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI ZONGULDAK İLİNDEKİ STREPTOCOCCUS PNEUMONİAE KLİNİK İZOLATLARININ FENOTİPİK VE GENOTİPİK YÖNTEMLERLE EPİDEMİYOLOJİK DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. E. Nur SARI TIPTA UZMANLIK TEZİ TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Canan KÜLAH ZONGULDAK 2011 ii ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

zonguldak
karaelmas
üniversitesi
fakültesi
danışmanı
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. ZONGULDAK KARAELMAS ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ DERMATOLOJİ ANABİLİM DALI
GENİTAL VERRUNUN TOPİKAL TEDAVİSİNDE KOH İLE 5-FLUOROURASİL + SALİSİLİK ASİT ETKİNLİĞİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Selda IŞIK
TIPTA UZMANLIK TEZİ
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Rafet KOCA
ZONGULDAK 2009 i

İlgili Kaynaklarsingle.php