Gerçek zamanlı dolaylı ışıklandırmaT.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GERÇEK ZAMANLI DOLAYLI IŞIKLANDIRMA
METİN ARICA
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ PROGRAMI
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. SONGÜL ALBAYRAK
İSTANBUL, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bulanık mantık ile belirlenmiş öğrenme stillerine dayalı öğrenme ortamlarının öğrencilerin başarı ve tutumlarına etkisi - Sayfa 134
Kesinlikle Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Kesinlikle Katılıyorum 118 EKLER EK-1: TUTUM ÖLÇEĞİ TUTUM ÖLÇEĞİ (Güvenirlik Analizi Sonrası 6 Madde Çıkarılmış Şeklidir) SORU 1. Temel bilgisayar bilimleri sevdiğim bir derstir. 2. Arkadaşlarımla temel bilgisayar bilimleri dersini tartışmaktan zevk alırım. 3. Temel bilgisayar bilimlerine ayrılan ders saatlerinin fazla olmasını dil...
Kütüphane otomasyon sistemi ve dokümanların otomatik kategorilendirilmesi Kütüphane otomasyon sistemi ve dokümanlarin otomatik kategorilendirilmesi - Sayfa 90
80.00% 70.00% 60.00% 50.00% 40.00% 30.00% 20.00% 10.00% 0.00% Bilgisayar Bilimleri 14.28% 20.00% 33.33% 57.14% 40.00% Matematik – Eğitim Bilimleri Kişisel Gelişim Geometri k=7 k=5 k=3 28.57% 66.67% İktisat Şekil 6.37. Eğitim Bilimleri (test) dokümanı için farklı k değerleri sonuçları. Çizelge 6.8. Bilgisayar bilimleri kategorisindeki test dokümanının otomatik kategorilendi...
Bilimsel çalışmalarda sanal takım uygulamaları - Sayfa 39
27 görsellik açısından büyük olanaklar sağlayan bilgisayar ve bilgi bilimleri ile bilgisayar mühendisliğine dayanmaktadır [35]. Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin ve bilgisayar kontrollü cihazların yazlım ve donanım bileşenlerinin tasarımı, yapısı, yürütümü ve bakımı ile ilgili teknolojileri kapsayan bir disiplindir [43]. Bilgisayar bilimleri de bilgi ve hesaplamanın teorik temelle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

bilimleri
bilgisayar
teknik
dalı
yüksek
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
GERÇEK ZAMANLI DOLAYLI IŞIKLANDIRMA
METİN ARICA
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI
BİLGİSAYAR BİLİMLERİ PROGRAMI
DANIŞMAN YRD. DOÇ. DR. SONGÜL ALBAYRAK
İSTANBUL, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php